Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

eed nobrusyidaba hOT Deo ab nabrumbled lileg SA astunutquio olyleegph0T sugo (M (V) 11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanl

eed nobrusyidaba hOT Deo ab nabrumbled lileg
SA astunutquio olyleegph0T sugo (M (V)
11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Yunus Emre şiirlerini Divan'ında ve Mesnevi adlı eserin-
de toplamıştır.
itimliqsy ginsy iglid
B) Âşık Paşa, Gari

eed nobrusyidaba hOT Deo ab nabrumbled lileg SA astunutquio olyleegph0T sugo (M (V) 11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Yunus Emre şiirlerini Divan'ında ve Mesnevi adlı eserin- de toplamıştır. itimliqsy ginsy iglid B) Âşık Paşa, Garipname adlı eserini Anadolu Türklerine tasavvufu öğretmek amacıyla yazmıştır. C) Tasavvuf düşüncesini anlatan Makalat, Hacı Bektaş Ve- li'nindir. D) Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't - Türk adlı sözlüğün- de Türk lehçeleriyle ilgili bilgiler de vermiştir. E) Kutadgu Bilig'de dört şahıs konuşturulur. Bunlardan bi- ri adalet'i, ikincisi saadet'i, üçüncüsü akıl'ı, dördüncüsü de kanaat ve akıbet'i temsil eder,.