Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

eis B 35. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olamaz? A) Yazar, eserinde çok iyi bilmediği varlık ya da

eis
B
35. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir
düşünce olamaz?
A) Yazar, eserinde çok iyi bilmediği varlık ya da canlıları
da anlatabilir.
B) Kendine özgü üslubu olan sanatçılar, yaşananları
gerçeğe uygun yansıtabilir.
C) Sanatın, edebiyatı

eis B 35. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olamaz? A) Yazar, eserinde çok iyi bilmediği varlık ya da canlıları da anlatabilir. B) Kendine özgü üslubu olan sanatçılar, yaşananları gerçeğe uygun yansıtabilir. C) Sanatın, edebiyatın amacı insanları aydınlatmak de- ğildir. f D) Bir yapıtta ayrıntıların açıkça anlatılmayıp gölgede bi- rakılması, yapıtın değerini eksiltmez. E) Bir edebî yapıtın anlamı tam olarak anlaşılmaz.. 36. Okuma kültürü; içinde okuma isteği uyanmış, yazılı kül- tür ürünlerinin dünyasıyla tanışmış, bu dünyanın sundu- ğu iletileri paylaşma, sorgulama yeterliğine ulaşmış, bu dünyanın olanakları ile yaşamayı alışkanlık hâline getir- miş bireylerin edinmiş olduğu kültürdür. Düşünen, duyar- li bireylerin kazanması gereken temel becerilerden biri- dir. Okuma kültürü, temelleri okul öncesi dönemde atılan beceri ve davranışlar kümesidir. Bu kültürün edinilmesi ve geliştirilmesindeki temel uyaranlar da yazılı ve gör- Col kültür ürünleridir. Okuma alışkanlığının kültür hâline nosi dönemde kurulan kitap-ço- ominde