Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ektedir: özcükler oluştur. TÜRKÇE EKİM AYI DENEME-3 Cümlenin temel niteliklerinden biri de mantık yönün- den tutarlı olmasıdır.

ektedir:
özcükler oluştur.
TÜRKÇE
EKİM AYI DENEME-3
Cümlenin temel niteliklerinden biri de mantık yönün-
den tutarlı olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi mantık yönünden tutarlı
bir cümledir?
W
A) Hep hareket hâlindeyim, bir koltukta ölü olarak
uyanmak istem

ektedir: özcükler oluştur. TÜRKÇE EKİM AYI DENEME-3 Cümlenin temel niteliklerinden biri de mantık yönün- den tutarlı olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi mantık yönünden tutarlı bir cümledir? W A) Hep hareket hâlindeyim, bir koltukta ölü olarak uyanmak istemem. B) İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım, rekor düzey- deydi. Kral ölünce halk, yeni kralı seçmek için sandığa gitti. D) Bu hastalık, kısmi felce hatta ölüme neden olabilir. ? 6. Beklentileri, hayalleri, hevesleri kursağında kalmış ke- limeleri, kaçırılmış bakışları, bitirilmemiş mektupları ve elinde olmadan veda edişleriyle tamamlanmamış bir cümledir insan. Bu cümledeki altı çizili deyimlerin anlamı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 8. 1. C SİNAN KUZUCU YAYINLARI A) İstediğini tam yapamamak - yanlışlıkla yapmak B) Hayal kırıklığı yaşamak - bir işi başaramamak Cimrendiği, istediği şeyi elde edememek - istediği hâlde yapamamak D) Beklentilerin boşa çıkması - elinden bir iş gelmemek IV 2