Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

elik Tehditler - II eleri- ecek stir. nda ek 1815 Viyana Kongresi'nde prensipte alınan karara göre bir yerde milliyetçi ayaklanm

elik Tehditler - II
eleri-
ecek
stir.
nda
ek
1815 Viyana Kongresi'nde prensipte alınan karara göre
bir yerde milliyetçi ayaklanmaların yaşanması durumun-
da kongreye katılan devletler, bu isyanın bastırılmasında
birlikte hareket edeceklerdir. Meternik sist

elik Tehditler - II eleri- ecek stir. nda ek 1815 Viyana Kongresi'nde prensipte alınan karara göre bir yerde milliyetçi ayaklanmaların yaşanması durumun- da kongreye katılan devletler, bu isyanın bastırılmasında birlikte hareket edeceklerdir. Meternik sistemi Verilen bilgiler Viyana Kongresi'ne katılan devletler için, 1. Monarşilerin korunmasıyla ilgili ortak bir bakış açısı- na sahiplerdir. II. Milliyetçi isyanların tümünü birlikte bastırmışlardır. III. Avrupa'nın mevcut siyasi yapısını korumuşlardır. yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II u daki an-