Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

en ka- han- 2. 1. kap %20 100 x Şeker-Su 2. kap B) 30 100x 28 %50 100x Şeker-Su Şeker oranları %20 ve %50 olan eşit hacimliytam

en ka-
han-
2.
1. kap
%20
100 x
Şeker-Su
2. kap
B) 30
100x 28
%50
100x
Şeker-Su
Şeker oranları %20 ve %50 olan eşit hacimliytam dolu iki kap-
tan alınan belli miktardaki karışımlar başka bir kapta karıştırı-
linca %30'u şeker olan bir karışım elde ediliyor

en ka- han- 2. 1. kap %20 100 x Şeker-Su 2. kap B) 30 100x 28 %50 100x Şeker-Su Şeker oranları %20 ve %50 olan eşit hacimliytam dolu iki kap- tan alınan belli miktardaki karışımlar başka bir kapta karıştırı- linca %30'u şeker olan bir karışım elde ediliyor. - 3. kap Son durumda, birinci ve üçüncü kaplardaki karışımların hacimleri birbirlerine eşit olduğuna göre üç kapta bulu- nan toplam karışımın yüzde kaçı ikinci kapta bulunmak- tadır? A) 25 C) 40 D) 48 100x. 50 = %30 Şeker-Su E) 60 30 (a+b)