%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Karışım Problemleri Soruları

4.
Yusuf marketten iki farklı paket kahve alıyor.
. Birinci paket 80 gram olup %25 oranında süt tozu,
• İkinci paket 120 gram olup %10 oranında süt tozu
●
içermektedir.
Yusuf aldığı kahveleri bir kavanoz içinde karıştırıyor.
Yeni karışımın süt tozu oranı % kaçtır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22 E) 25
Lise Matematik
Karışım Problemleri
4. Yusuf marketten iki farklı paket kahve alıyor. . Birinci paket 80 gram olup %25 oranında süt tozu, • İkinci paket 120 gram olup %10 oranında süt tozu ● içermektedir. Yusuf aldığı kahveleri bir kavanoz içinde karıştırıyor. Yeni karışımın süt tozu oranı % kaçtır? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 25
2.
A kabında 60 It tuz - su karışımının %20 si tuz, B kabin-
daki 40 It tuz - su karışımının %30 u sudur.
A ve B kaplarındaki karışımlar karıştırılınca yeni karı-
şımın % kaçı tuzdur?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
Lise Matematik
Karışım Problemleri
2. A kabında 60 It tuz - su karışımının %20 si tuz, B kabin- daki 40 It tuz - su karışımının %30 u sudur. A ve B kaplarındaki karışımlar karıştırılınca yeni karı- şımın % kaçı tuzdur? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40
1. Ayşe ve Aslı kardeşler evde içecek yapmak istiyorlar. Aslı
şeker oranı %15 olan 80 gr'lık bir içecek hazırlar. Ayşe
ise şeker oranı %30 olan 160 gr'lık başka bir içecek ha-
zırlarlar. İkisi de içecekleri denediklerinde beğenmezler
ve birbirine karıştırdıklarında tadının daha güzel olacağını
düşünürler. İki kardeş içecekleri bir kabın içinde birbirine
karıştırırlar.
Oluşan yeni karışımın şeker oranı % kaçtır?
Lise Matematik
Karışım Problemleri
1. Ayşe ve Aslı kardeşler evde içecek yapmak istiyorlar. Aslı şeker oranı %15 olan 80 gr'lık bir içecek hazırlar. Ayşe ise şeker oranı %30 olan 160 gr'lık başka bir içecek ha- zırlarlar. İkisi de içecekleri denediklerinde beğenmezler ve birbirine karıştırdıklarında tadının daha güzel olacağını düşünürler. İki kardeş içecekleri bir kabın içinde birbirine karıştırırlar. Oluşan yeni karışımın şeker oranı % kaçtır?
6.
A+B
A)
katı, B maddesinin miktarının 2 katına eşitti
A
Arıtıcının karışımdaki A maddesini ayrıştırması 60 dakika sür-
mektedir.
8
7
Buna göre 20. dakikanın sonunda arıtıcıdaki A maddesi-
nin oranı %a, 30 dakikanın sonunda arıtıcıdaki A madde-
a
sinin oranı %b olduğuna göre
oranı kaçtır?
b
B)
16
13
İçinde A ve B sıvılarının bulun-
duğu arıtıcının filtre sistemi
karışımdaki A maddesini sabit
hızla dakikada ayrı bir kaba
aktarmaktadır.
www.
C)
Başlangıçta arıtıcının içinde-
ki A maddesinin miktarínın 3
4
3
D)
8
5
E) 2
2.
Lise Matematik
Karışım Problemleri
6. A+B A) katı, B maddesinin miktarının 2 katına eşitti A Arıtıcının karışımdaki A maddesini ayrıştırması 60 dakika sür- mektedir. 8 7 Buna göre 20. dakikanın sonunda arıtıcıdaki A maddesi- nin oranı %a, 30 dakikanın sonunda arıtıcıdaki A madde- a sinin oranı %b olduğuna göre oranı kaçtır? b B) 16 13 İçinde A ve B sıvılarının bulun- duğu arıtıcının filtre sistemi karışımdaki A maddesini sabit hızla dakikada ayrı bir kaba aktarmaktadır. www. C) Başlangıçta arıtıcının içinde- ki A maddesinin miktarínın 3 4 3 D) 8 5 E) 2 2.
2. Bir çiğ köfte ustası ile yapılan röportajda usta, çiğ köfte ile il-
gili "Kullanılan malzemeler genelde aynı. Fakat bizi biz yapan
kullandığımız baharat oranları. İçerisinde 10 farklı baharatın
olduğu bu karışım için en önemli olay isot miktarının diğer ba-
haratların toplam miktarının 3 katı olup, pul biber miktarının 5
katı olmasıdır." bilgisini veriyor.
Buna göre,
1. Baharat karışımının %15'ini pul biber oluşturur.
II. Baharat karışımın %60'ını isot oluşturur.
III. Kullanılan toz biber miktarı, isot miktarının %20'sidir.
verilenlerden hangiler kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Karışım Problemleri
2. Bir çiğ köfte ustası ile yapılan röportajda usta, çiğ köfte ile il- gili "Kullanılan malzemeler genelde aynı. Fakat bizi biz yapan kullandığımız baharat oranları. İçerisinde 10 farklı baharatın olduğu bu karışım için en önemli olay isot miktarının diğer ba- haratların toplam miktarının 3 katı olup, pul biber miktarının 5 katı olmasıdır." bilgisini veriyor. Buna göre, 1. Baharat karışımının %15'ini pul biber oluşturur. II. Baharat karışımın %60'ını isot oluşturur. III. Kullanılan toz biber miktarı, isot miktarının %20'sidir. verilenlerden hangiler kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
en ka-
han-
2.
1. kap
%20
100 x
Şeker-Su
2. kap
B) 30
100x 28
%50
100x
Şeker-Su
Şeker oranları %20 ve %50 olan eşit hacimliytam dolu iki kap-
tan alınan belli miktardaki karışımlar başka bir kapta karıştırı-
linca %30'u şeker olan bir karışım elde ediliyor.
-
3. kap
Son durumda, birinci ve üçüncü kaplardaki karışımların
hacimleri birbirlerine eşit olduğuna göre üç kapta bulu-
nan toplam karışımın yüzde kaçı ikinci kapta bulunmak-
tadır?
A) 25
C) 40
D) 48
100x. 50 =
%30
Şeker-Su
E) 60
30 (a+b)
Lise Matematik
Karışım Problemleri
en ka- han- 2. 1. kap %20 100 x Şeker-Su 2. kap B) 30 100x 28 %50 100x Şeker-Su Şeker oranları %20 ve %50 olan eşit hacimliytam dolu iki kap- tan alınan belli miktardaki karışımlar başka bir kapta karıştırı- linca %30'u şeker olan bir karışım elde ediliyor. - 3. kap Son durumda, birinci ve üçüncü kaplardaki karışımların hacimleri birbirlerine eşit olduğuna göre üç kapta bulu- nan toplam karışımın yüzde kaçı ikinci kapta bulunmak- tadır? A) 25 C) 40 D) 48 100x. 50 = %30 Şeker-Su E) 60 30 (a+b)
Vc<VA
c< VB
2=18
Jisi
Yeliz, Hülya ve
ştir.
7. Aşağıdaki grafik A ve B karışımındaki alkol-su
miktarlarını göstermektedir.
Alkol (litre)
UM 20
10
A
B) 28
30 40
B
Buna göre, A karışımından 52 litre, B karışımından 28
litre alınarak oluşturulan karışımın alkol oranı yüzde
kaçtır?
A) 24
C) 30
Su (litre)
D) 33 E) 36
g
10. Aşağıdaki şekilde A ve
göre değişimi gösterilm
Boy (cm
1
50
40
20
Buna göre, bitkileri
boyları eşit olur?
A) 6
B) 7
Lise Matematik
Karışım Problemleri
Vc<VA c< VB 2=18 Jisi Yeliz, Hülya ve ştir. 7. Aşağıdaki grafik A ve B karışımındaki alkol-su miktarlarını göstermektedir. Alkol (litre) UM 20 10 A B) 28 30 40 B Buna göre, A karışımından 52 litre, B karışımından 28 litre alınarak oluşturulan karışımın alkol oranı yüzde kaçtır? A) 24 C) 30 Su (litre) D) 33 E) 36 g 10. Aşağıdaki şekilde A ve göre değişimi gösterilm Boy (cm 1 50 40 20 Buna göre, bitkileri boyları eşit olur? A) 6 B) 7
13.
X
Y
A = C
3A = B
A = C
A = 2B
1- C=286
Yukarıda X ve Y renklerini oluşturan A, B, C mad-
delerinin oranları yer almaktadır. Boyacı X boyasın-
dan 30 g, Y boyasından 10 g alarak yeni bir renk
elde etmek istiyor.
Buna göre yeni oluşturulan rengin yüzde kaçı A
maddesidir?
A) 22
LOT
B) 24
C) 25
D) 30
E) 35
Lise Matematik
Karışım Problemleri
13. X Y A = C 3A = B A = C A = 2B 1- C=286 Yukarıda X ve Y renklerini oluşturan A, B, C mad- delerinin oranları yer almaktadır. Boyacı X boyasın- dan 30 g, Y boyasından 10 g alarak yeni bir renk elde etmek istiyor. Buna göre yeni oluşturulan rengin yüzde kaçı A maddesidir? A) 22 LOT B) 24 C) 25 D) 30 E) 35
.A ve B çuvallarında bulunan un ile ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir.
A çuvalında, kilogramının maliyeti 12 TL olan
30 kg un vardır.
B çuvalında, kilogramının maliyeti 14 TL olan
20 kg un vardır.
E) 20
Suat Bey bu iki unu karıştırıp kilogramı 16 TL den
sattığına göre, yüzde kaç kâr etmiştir?
A) 16
B) 18
C) 30
D) 25
Lise Matematik
Karışım Problemleri
.A ve B çuvallarında bulunan un ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A çuvalında, kilogramının maliyeti 12 TL olan 30 kg un vardır. B çuvalında, kilogramının maliyeti 14 TL olan 20 kg un vardır. E) 20 Suat Bey bu iki unu karıştırıp kilogramı 16 TL den sattığına göre, yüzde kaç kâr etmiştir? A) 16 B) 18 C) 30 D) 25
(
13.
S
T
TERCİH
●
Holla
Bir çay bahçesinde şekildeki semaverden ve hacmi de-
ğişmeyen C bardağından çay servisi yapılmaktadır. Çay
bahçesindeki garsonlar:
C
toteut
Açık çay isteyen müşterilerine bardağın ünü A
4
demliğindeki çaydan, kalanını ise B musluğundan
akan su ile doldurmaktadırlar.
25 Y
Demli çay isteyen müşterilerine ise bardağın
3.
-'ünü A demliğindeki çaydan, kalanını ise B muslu-
4
D)
ğundan akan su ile doldurmaktadır.
Garsonlardan biri demli çay isteyen müşterisine yanlışlık-
la açık çay getirmiştir. Müşteri, demli çay istediğini söyle-
yince getirdiği çayın bir kısmını dökerek yerine A demli-
ğinden çay koymuştur.
daly
Buna göre, garson bardağın kaçta kaçını dökmüştür?
A) 11/12 BY
(C) 2/3/3
3/4
B
E)
2/5
75 SU
Lise Matematik
Karışım Problemleri
( 13. S T TERCİH ● Holla Bir çay bahçesinde şekildeki semaverden ve hacmi de- ğişmeyen C bardağından çay servisi yapılmaktadır. Çay bahçesindeki garsonlar: C toteut Açık çay isteyen müşterilerine bardağın ünü A 4 demliğindeki çaydan, kalanını ise B musluğundan akan su ile doldurmaktadırlar. 25 Y Demli çay isteyen müşterilerine ise bardağın 3. -'ünü A demliğindeki çaydan, kalanını ise B muslu- 4 D) ğundan akan su ile doldurmaktadır. Garsonlardan biri demli çay isteyen müşterisine yanlışlık- la açık çay getirmiştir. Müşteri, demli çay istediğini söyle- yince getirdiği çayın bir kısmını dökerek yerine A demli- ğinden çay koymuştur. daly Buna göre, garson bardağın kaçta kaçını dökmüştür? A) 11/12 BY (C) 2/3/3 3/4 B E) 2/5 75 SU
19. Taze sıkma meyve suyu satan Ertan, elinde bulunan
elma, portakal ve nardan karışım yaparak satmaktadır.
Bir bardağa,
250 mL elma suyu ve 150 mL portakal suyu
ya da
250 mL elma suyu ve 100 mL nar suyu koymak-
tadır.
Yapılan 1800 mL portakal suyunun tamamını sat-
mıştır.
tp een Yaptığı karışımların ağırlıklarının aritmetik ortala-
ması 370 mL'dir.
OF..
Buna göre, Ertan kaç bardak karışım satmıştır?
C) 30
A) 18
B) 24
D) 32
E) 36
Lise Matematik
Karışım Problemleri
19. Taze sıkma meyve suyu satan Ertan, elinde bulunan elma, portakal ve nardan karışım yaparak satmaktadır. Bir bardağa, 250 mL elma suyu ve 150 mL portakal suyu ya da 250 mL elma suyu ve 100 mL nar suyu koymak- tadır. Yapılan 1800 mL portakal suyunun tamamını sat- mıştır. tp een Yaptığı karışımların ağırlıklarının aritmetik ortala- ması 370 mL'dir. OF.. Buna göre, Ertan kaç bardak karışım satmıştır? C) 30 A) 18 B) 24 D) 32 E) 36
J
wile Find
6.
abhen
Lyndo
ka
kitle
%20'si su olan A litrelik karışıma 10 litre daha su ilave
edildiğinde yeni karışımın %25'i su oluyor.
Buna göre, A kaçtır?
A) 100 B) 120
C) 150
26. A + 16, 100=
2
D) 160
E) 180
+220010 ALES
Lise Matematik
Karışım Problemleri
J wile Find 6. abhen Lyndo ka kitle %20'si su olan A litrelik karışıma 10 litre daha su ilave edildiğinde yeni karışımın %25'i su oluyor. Buna göre, A kaçtır? A) 100 B) 120 C) 150 26. A + 16, 100= 2 D) 160 E) 180 +220010 ALES
6.
A kabında ağırlıkça % 20 tuz içeren 20 lt, B kabında ise
% 40 tuz içeren 40 It tuzlu su bulunmaktadır. B kabin-
daki karışımın yarısı kadar buharlaştıktan sonra kalan
karışım A kabına boşaltılıyor.
Buna göre, son durumda A kabındaki karışımın su
oranı yüzde kaçtır?
A) 48
D) 56
B) 50
E) 60
C) 54
Lise Matematik
Karışım Problemleri
6. A kabında ağırlıkça % 20 tuz içeren 20 lt, B kabında ise % 40 tuz içeren 40 It tuzlu su bulunmaktadır. B kabin- daki karışımın yarısı kadar buharlaştıktan sonra kalan karışım A kabına boşaltılıyor. Buna göre, son durumda A kabındaki karışımın su oranı yüzde kaçtır? A) 48 D) 56 B) 50 E) 60 C) 54
6.
80 kg
%20
A
40 kg o
%40
B
A kabında tuz oranı %20 olan 80 kg, B kabında ise tuz
oranı %40 olan 40 kg tuzlu su bulunmaktadır.
Önce A kabındaki karışımın yarısı B kabina, sonra
B kabındaki karışımın yarısı A kabına dökülürse
oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
E) 40
A) 20 BY 25 C) 30 D35
40.20 + 40.40 = 80₁x
80+160 = 8x
240-8x
k=30
40, 20. + $0, 30= 120x
304240 =12x
www.isemkitap.com
8.
Kild
ağ
Ku
el
A
Lise Matematik
Karışım Problemleri
6. 80 kg %20 A 40 kg o %40 B A kabında tuz oranı %20 olan 80 kg, B kabında ise tuz oranı %40 olan 40 kg tuzlu su bulunmaktadır. Önce A kabındaki karışımın yarısı B kabina, sonra B kabındaki karışımın yarısı A kabına dökülürse oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? E) 40 A) 20 BY 25 C) 30 D35 40.20 + 40.40 = 80₁x 80+160 = 8x 240-8x k=30 40, 20. + $0, 30= 120x 304240 =12x www.isemkitap.com 8. Kild ağ Ku el A
+
1.
x ve y maddeleri,
* - ²/3
X 2
y
oranında kullanılarak 100 gramlık bir karışım elde ediliyor.
Buna göre, bu karışımdaki y maddesi x maddesinden
kaç gram fazladır?
A) 15
B) 20
100 gr
5k
C) 25 D) 30
2.pl
E) 35
5.
2009 ALS
Lise Matematik
Karışım Problemleri
+ 1. x ve y maddeleri, * - ²/3 X 2 y oranında kullanılarak 100 gramlık bir karışım elde ediliyor. Buna göre, bu karışımdaki y maddesi x maddesinden kaç gram fazladır? A) 15 B) 20 100 gr 5k C) 25 D) 30 2.pl E) 35 5. 2009 ALS
kg
+
x=9
de
er
29. A ve B karışımlarındaki su ve tuz miktarları aşağıda verilmiş-
tir.
16
Tuz (litre)
A
24
12
Su (litre)
Tuz (litre)
8
B
Su (litre)
A karışımından 120 litre, B karışımından 80 litre alınarak
elde edilen bir karışımın tuz yüzdesi kaç olur?
A) 48
B) 50
C) 52
D) 54
E) 56
Lise Matematik
Karışım Problemleri
kg + x=9 de er 29. A ve B karışımlarındaki su ve tuz miktarları aşağıda verilmiş- tir. 16 Tuz (litre) A 24 12 Su (litre) Tuz (litre) 8 B Su (litre) A karışımından 120 litre, B karışımından 80 litre alınarak elde edilen bir karışımın tuz yüzdesi kaç olur? A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 E) 56