Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

en ve u ? L 1 K 6. Dalga leğeninde periyotları ve fazları eşit iki kaynak ile dalga boyu λ olan dalgalar üretilerek bir girişim

en
ve
u
?
L
1
K
6. Dalga leğeninde periyotları ve fazları eşit iki kaynak ile
dalga boyu λ olan dalgalar üretilerek bir girişim deseni oluş-
turuluyor.
Girişim deseni üzerinde seçilen bir P noktasının K₁ ve
K₂ kaynaklarına olan uzaklıkları ile ilgili;
I. P

en ve u ? L 1 K 6. Dalga leğeninde periyotları ve fazları eşit iki kaynak ile dalga boyu λ olan dalgalar üretilerek bir girişim deseni oluş- turuluyor. Girişim deseni üzerinde seçilen bir P noktasının K₁ ve K₂ kaynaklarına olan uzaklıkları ile ilgili; I. PK₁ = 2^ ve PK₂ = 62 ise P noktası 4. katar çizgisi üze- rinde, çift tepedir. II. PK₁ = 6λ ve PK₂ = 3,52 ise P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. III. PK₁ = 6,5λ ve PK₂ = 2,52 ise P noktası 4. katar çizgisi üzerinde, çift çukurdur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) Yalnız II D) I, II ve III E) II ve III 8. Yu go A