Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

endemik 16.1 Türk edebiyatının ilk psikolojik roman denemesi sa- yılan bu eserde kişinin şahsi çıkarları ve kıskançlığı yüzünden

endemik
16.1 Türk edebiyatının ilk psikolojik roman denemesi sa-
yılan bu eserde kişinin şahsi çıkarları ve kıskançlığı
yüzünden kendine ve çevresine verdiği zararlar an-
latılmıştır.
Türk edebiyatında yanlış Batılılaşmayı ele alan
romanlardan biridir. Ese

endemik 16.1 Türk edebiyatının ilk psikolojik roman denemesi sa- yılan bu eserde kişinin şahsi çıkarları ve kıskançlığı yüzünden kendine ve çevresine verdiği zararlar an- latılmıştır. Türk edebiyatında yanlış Batılılaşmayı ele alan romanlardan biridir. Eserde Bihruz Bey adındaki mirasyedinin Batılı hayatı ve kültürü irdelemeden uygulaması ve sonucunda karşılaştığı komik olaylar anlatılmaktadır. IN III. Beş perdeden oluşan bu yapıtta kocasına ihanet eden Dilruba'nın durumu anlatılır. Eser, kadının ailedeki, toplumdaki yerini ve rolünü de sorgular. IV. Eleştiri türünde kaleme alınan bu eserde yazarı di- şında Tanzimat Devri sanatçılarının genel olarak düştüğü ikilem sorgulanmaktadır. V. Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen eser- de iki gencin imkânsız aşkları anlatılırken toplumun aile yapısı sorgulanmıştır. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki eserlerden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir? A) İntibah C) Âkif Bey B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat D) Zehra E) Tahrib-i Harabat 7