Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ens Eğitimde Nitelikli Sayfa 16.) Toprak örtüsünün dış güçler tarafından taşınmasını ifade eden erozyon, önemli sorunlardan biri

ens
Eğitimde Nitelikli Sayfa
16.) Toprak örtüsünün dış güçler tarafından taşınmasını
ifade eden erozyon, önemli sorunlardan biridir (II) Eroz-
yonun en önemli nedeni, bitki örtüsünün olmaması ya da
cılız olmasıdır. (III) Arazi eğiminin fazla olması ve yağı

ens Eğitimde Nitelikli Sayfa 16.) Toprak örtüsünün dış güçler tarafından taşınmasını ifade eden erozyon, önemli sorunlardan biridir (II) Eroz- yonun en önemli nedeni, bitki örtüsünün olmaması ya da cılız olmasıdır. (III) Arazi eğiminin fazla olması ve yağış rejiminin düzensiz olması da erozyonu arttıran doğal etmenlerdir. (IV) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, hayvan- ların meralarda aşırı otlatılması, tarlaların nadasa bira- kılması ve tarlaların eğim yönünde sürülmesi erozyonu arttıran beşerî etmenlerdir. (V) Türkiye arazisi çok şid- detli, şiddetli, orta şiddetli ve hafif şiddetli erozyon bölge- lerinden oluşmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V 17. MÖ hiçb yolu dola sav ise ter SO da De ve C d E