Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ens Yayınları 9. 20. yüzyılda yaşamda "yenilik" ve "sonrası" eleştirilerini tanımlamak için ortaya çıkan ----; felsefe, tarih ve

ens Yayınları
9. 20. yüzyılda yaşamda "yenilik" ve "sonrası" eleştirilerini
tanımlamak için ortaya çıkan ----; felsefe, tarih ve poli-
tikada bir yöntemin; mimari, sanat ve edebiyatta ise bir
akımın adı olmuştur. Edebiyata şu ilkeler ışığında yan-
sımıştır

ens Yayınları 9. 20. yüzyılda yaşamda "yenilik" ve "sonrası" eleştirilerini tanımlamak için ortaya çıkan ----; felsefe, tarih ve poli- tikada bir yöntemin; mimari, sanat ve edebiyatta ise bir akımın adı olmuştur. Edebiyata şu ilkeler ışığında yan- sımıştır: Çağdaş dünyanın karmaşası karşısında ironik ve alaycı bir tavır sergilemek Romanın yazılış serüvenini romana konu yapmak Çoğulculuğu ve karşıt unsurların bir arada oluşunu savunmak Okuru belirsizliğe sürüklemek ve metne yabanci- laştırmak Geleneksel sanat anlayışlarına ve estetik değerle- re karşı olmak Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han- gisi getirilmelidir? A) Egzistanyalizm C) Dadaizm E) Sürrealizm B) Empresyonizm D) Postmodernizm 9. VIDEO