Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

er AYT 22. "Sanat" adlı şiiriyle "memleketçi edebiyat" anlay nın öncülüğünü yapmıştır. (Bazı edebiyat tarihçilerine göre ilk mem

er AYT
22. "Sanat" adlı şiiriyle "memleketçi edebiyat" anlay
nın öncülüğünü yapmıştır. (Bazı edebiyat tarihçilerine göre
ilk memleketçi şiir örneğidir. Bazı edebiyat tarihçileri Riza
Tevfik'in "Uçun Kuşlar" şiirini ilk sayarlar.) Hem bireysel duy-
gulanı h

er AYT 22. "Sanat" adlı şiiriyle "memleketçi edebiyat" anlay nın öncülüğünü yapmıştır. (Bazı edebiyat tarihçilerine göre ilk memleketçi şiir örneğidir. Bazı edebiyat tarihçileri Riza Tevfik'in "Uçun Kuşlar" şiirini ilk sayarlar.) Hem bireysel duy- gulanı hem de memleket konulannı şiirlerinde işlemiştir. Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiirler yazmış tır. Şiirleri romantik özellikler taşır. Heceyi kolayca kulland için çoğu manzum olan birçok tiyatro yazmıştır. Mizah derg lerinde "Deli Ozan" ve "Çamdeviren" takma adlarıyla mizahi manzumeler yazar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Enis Behiç Koryürek B) Halit Fahri Ozansoy C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Orhan Seyfi Orhon E) Sabri Esat Siyavuşgil