Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ER TV 4. “Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta... İtilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmü-

ER
TV 4. “Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta...
İtilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmü-
yorlar. Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstan-
bul'da..."
Mustafa Kemal'in anlattığı bu durumun aşağıdaki geli

ER TV 4. “Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta... İtilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmü- yorlar. Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstan- bul'da..." Mustafa Kemal'in anlattığı bu durumun aşağıdaki geliş- melerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylene- bilir? A) 1. İnönü Savaşı B) Mondros Ateşkes Anlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Sakarya Meydan Muharebesi E) Balkan Savaşları Diğer Sayfaya Geçiniz.