Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

eri ud toibameed lave WHO BANCI 4. (1) Olumlu ya da olumsuz koşullarda önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğudur. (II)

eri
ud toibameed lave
WHO BANCI
4. (1) Olumlu ya da olumsuz koşullarda önceliğimiz çocuklarımızın
sağlığı ve mutluluğudur. (II) Bu amaçla beslenme, eğitim, hijyen,
giyim kuşam, moral ve sosyal alanlarda koşullarımızın elverdiği
en doğru seçimleri sunarak o

eri ud toibameed lave WHO BANCI 4. (1) Olumlu ya da olumsuz koşullarda önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğudur. (II) Bu amaçla beslenme, eğitim, hijyen, giyim kuşam, moral ve sosyal alanlarda koşullarımızın elverdiği en doğru seçimleri sunarak onları yarınlara hazırlamaya çalışırız. (III) İşte kitaplar, genel anlamda sözünü ettiğimiz tüm bu alanlarda birey için olumlu, etken bir güce sahiptir. (IV) Doğru kitaplar içsel donanımı sanat ve bilimle zenginleştirerek doğru ve yanlışı ayırt edebilme yetisi kazandırır. (V) Ayrıca evrensel değerleri algılama, kişisel eğilim ve yeteneklerin ayırdına varmada etken oldukları için büyük önem taşır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, birden fazla tamlananın bir tamlayana bağlandığı isim tamlaması vardır. B) II. cümlede, işaret sıfatı ve işaret zamiri vardır. C) III. cümlede, belgisiz sıfatlar vardır. D) IV. cümlede, edat ve bağlaç kullanılmıştır. E) V. cümlede, "için" edati, "gerekçe" bildirmektedir. DEĞERLENDİRME TESTI