Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

erildiği ilhey LIMIT YAYINLARI Tanzimat İkinci Tanzimat Birinci Dönem Dönem Dilde sadeleşme Dilde sadeleşme hareketi önemsen- dü

erildiği
ilhey
LIMIT YAYINLARI
Tanzimat İkinci
Tanzimat Birinci
Dönem
Dönem
Dilde sadeleşme
Dilde
sadeleşme
hareketi önemsen-
düşüncesi savunul-
memiştir.
muştur.
Şiirlerin çoğu, biçim
Şiirler hem
içerik
eski;
bakımından
hem de biçim bakı-
mından yenidir.

erildiği ilhey LIMIT YAYINLARI Tanzimat İkinci Tanzimat Birinci Dönem Dönem Dilde sadeleşme Dilde sadeleşme hareketi önemsen- düşüncesi savunul- memiştir. muştur. Şiirlerin çoğu, biçim Şiirler hem içerik eski; bakımından hem de biçim bakı- mından yenidir. içerik bakımından yenidir. Öğretici metinlere III. Öğretici metinlerin ilk örnekleri verilmiştir. fazla ilgi duyulma- mıştır. Romanda, roman- Realizm akımı özelliklerini taşıyan tizm akımının etkisi vardır. roman ve öyküler ya- zılmıştır. Divan nazım şekilleri Divan edebiyatı na- zım biçimleri kullanıl- mıştır. terk edilip sone, ter- zarima gibi nazım şekilleri kulla- nılmıştır. Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 23. V. 1. DENEME 08 11. Soru 1