Soru:

Erimiş KCI tuzunun bulunduğu elektroliz kabinda 9,65 amperlik akım 100 saniye uygulanarak elekt- roliz işlemi gerçekleştiriliyor

Erimiş KCI tuzunun bulunduğu elektroliz kabinda
9,65 amperlik akım 100 saniye uygulanarak elekt-
roliz işlemi gerçekleştiriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(K-39, Cl=35,5 g/mol,
1 mol e-96500 Coulomb)
A Devreden geçen yük miktarı
965 Co

Erimiş KCI tuzunun bulunduğu elektroliz kabinda 9,65 amperlik akım 100 saniye uygulanarak elekt- roliz işlemi gerçekleştiriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (K-39, Cl=35,5 g/mol, 1 mol e-96500 Coulomb) A Devreden geçen yük miktarı 965 Coulomb'dur. B) Devreden geçen elektronun mol sayısı 0,01'dir. C) Anotta 0,71 g Cl, gazi oluşur. D) Katotta, 2214 K(s)-e-K(K) tepkimesi gerçekleşir. Ord 024 E) Anotta toplanan Cl, gazi NK'da 0,112 litredir. Bant

Soru Çözümünü Göster