Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

erin aşağıdaki- ilir? C) Nutuk ye 11. I. Zemîni tâzeledi feyz-i hâme-î Gâlib Eğerçi köhnedir eş'âr-ı âbdâr-ı behår II. Minnet Hu

erin aşağıdaki-
ilir?
C) Nutuk
ye
11. I. Zemîni tâzeledi feyz-i hâme-î Gâlib
Eğerçi köhnedir eş'âr-ı âbdâr-ı behår
II. Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur
Bâkî kalur sahîfe-i 'âlemde adumuz
III. Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâ

erin aşağıdaki- ilir? C) Nutuk ye 11. I. Zemîni tâzeledi feyz-i hâme-î Gâlib Eğerçi köhnedir eş'âr-ı âbdâr-ı behår II. Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur Bâkî kalur sahîfe-i 'âlemde adumuz III. Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murâd Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz Farklı divan şairleri tarafından yazılan bu beyitlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisi olma- lıdır? A) I-II-III B) I-III-II D) II-II-1 C) II-III E) III-X AYT/Türk Dili ve Edebi 13. Divan şiirinde çığır a olan şairlerdendir. O ci sayesinde yaşadığ sıtmıştır. Şiirlerinde tasvirler görülmekte, eğlence hayatı bulu dırılan bu dönemin ri, âdetleri, kıyafetle onun şiirlerinde yaş alalım dünyadan" m mektedir Bu parçada söz e hangisidir? A) Şeyh Galip B) Nefi C) Koca Ragip P Nedim Sa