Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

erini ladı. şur- rken ce de elerin in te- ) V 18. (1) Sanat eseri doğal nesnelerden farklılık gösterir. (II) Sanat eseri sanatçı

erini
ladı.
şur-
rken
ce de
elerin
in te-
) V
18. (1) Sanat eseri doğal nesnelerden farklılık gösterir.
(II) Sanat eseri sanatçının duygularına ve düş gücü-
ne göre ortaya çıkar. (III) Sanat eseri insanın yara-
tıcılığına gerek duymaksızın doğada hazır bul

erini ladı. şur- rken ce de elerin in te- ) V 18. (1) Sanat eseri doğal nesnelerden farklılık gösterir. (II) Sanat eseri sanatçının duygularına ve düş gücü- ne göre ortaya çıkar. (III) Sanat eseri insanın yara- tıcılığına gerek duymaksızın doğada hazır bulunur. (IV) Doğal nedenlerle ortaya çıkan görüntüler sanat eseri sayılamaz. (V) Sanat eseri, insanın yaratıcı gü- cünün faaliyetiyle oluşur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I B) I D) IV E) V IV C) III D)