Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

erji tü- görü- mesi- elerin dığını ünya Sava- dört nilan asiy- kleer rden işkisi öyle- elere gunu ligini gileri ne- cak Kar- -an

erji tü-
görü-
mesi-
elerin
dığını
ünya
Sava-
dört
nilan
asiy-
kleer
rden
işkisi
öyle-
elere
gunu
ligini
gileri
ne-
cak
Kar-
-an-
10
35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Gelenek ve inançlarımızda servi ağacı, insanın doğum-
dan ölüme kadar

erji tü- görü- mesi- elerin dığını ünya Sava- dört nilan asiy- kleer rden işkisi öyle- elere gunu ligini gileri ne- cak Kar- -an- 10 35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Gelenek ve inançlarımızda servi ağacı, insanın doğum- dan ölüme kadar var olma çabasının bir sembolü olarak görülmüştür. Mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen yeşil- liğini hiç kaybetmemesi ve dayanıklı olması ile serviler, hayatı tasvir etmektedir. Gövdesi semaya dik bir şekilde uzandığı için de servinin doğruluğu temsil ettiğine inanil- maktadır. Onunla ilgili başka bir inanış da insana iyi şans getirdiği ve onu koruduğudur. Ayrıca serviler, eski Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen "hayat ağacı" olarak da nitelendirilmiştir. Ağacın mevsim şartlarına rağ- men hep yeşil kalması ise ölümsüzlüğü simgeler. Aynı zamanda minareyi andıran servi, Osmanlı kültüründe de hayat ağacına benzetilmiş ve dallarına konmuş kuşların, hayatın içindeki canlıları temsil ettiği düşünülmüştür. 35. Bu parçaya göre servi ağacıyla ilgili inanışların ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Diğer ağaçlara göre daha geniş bir alana yayılması B) Insan topluluklarının yaşamına fayda sağlaması C) Insanın fiziksel özellikleriyle benzerlik göstermesi D) Kimi özelliklerinden dolayı ona sembolik bir değer at- fedilmesi E) Ömrünün uzunluk bakımından insan ömrüne denk olması 36. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Toplumun farklı katmanları tarafından benimsenen değerler kolayca yaygınlaşır. B) Hayatı anlamlandırırken doğadaki varlıklardan ve on-/ ların özelliklerinden faydalanılır. C) Hayatın zorluklarına karşı çıkabilmek için bazı kültü- rel ve toplumsal değerler üretilir. D) Doğa olaylarını doğru yorumlayabilen toplumlar, ya- şamı ölümü daha iyi anlayabilir. E) Doğadaki nesnelere anlam yüklenirken geçmişten gelen tecrübelerden yararlanılır. Diğer sayfaya geçiniz.