Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

eving a Rüyaları yönlendirebilme yeteneği daha çok bilim filmlerinde görülse de rüyaları kontrol etme ya da en azından etkileme

eving a
Rüyaları yönlendirebilme yeteneği daha çok bilim
filmlerinde görülse de rüyaları kontrol etme ya
da en azından etkileme teknikleri, uyku ile ilgili araş-
tırmalara da konu oluyor. Kontrol edilebilir rüyalar
ile ilgili gözlemlerini yazıya geçirmiş o

eving a Rüyaları yönlendirebilme yeteneği daha çok bilim filmlerinde görülse de rüyaları kontrol etme ya da en azından etkileme teknikleri, uyku ile ilgili araş- tırmalara da konu oluyor. Kontrol edilebilir rüyalar ile ilgili gözlemlerini yazıya geçirmiş olan ünlü bilgin Aristo'dan beri bilinen bu olgu, "rüyada olduğunun farkında olmak" şeklinde tarif edilebilir. Araştırmacılar böyle rüyaların isteyerek görülemeyeceğini, sadece farklı yöntemlerle görme olasılığının artırılabileceğini söylüyor. Bu tür rüyaların genellikle REM uykusu es- nasında oluştuğu düşünülüyor. REM uykusu sırasında görülen rüyalarda beynin mantıksal düşünme ve kısa süreli bellekten sorumlu olan ön bölgesi etkin olmu- yor. Ancak kontrol edilebilir rüyalar görüldüğü sırada bu bölgenin uyanık durumda olduğu düzeyde çalıştığı tespitinde bulunuluyor.öd hiemonolets -oy umex ümülöd ninsgehey eniebijeeviser (3 (0 kurgu Hron A) Saptamaya B) Alıntılamaya C) Tanımlamaya D) Karşılaştırmaya E) Açıklamaya 41. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han- gisine yer verilmemiştir? albisbrot www.sorubankasi.net n kellonendo