Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

eya ğı- 4. Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslarda yapılan arkeolojik çalışmalara göre; bu bölgelerde ticari sözleşmeler, hukuk kurall

eya
ğı-
4. Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslarda yapılan arkeolojik
çalışmalara göre; bu bölgelerde ticari sözleşmeler,
hukuk kuralları, bilimsel çalışmalar yapıldığı yönünde
kesinliği tartışmalı veriler elde ediliyordu.
Bu konulardaki verilerin kesinleşmesini

eya ğı- 4. Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslarda yapılan arkeolojik çalışmalara göre; bu bölgelerde ticari sözleşmeler, hukuk kuralları, bilimsel çalışmalar yapıldığı yönünde kesinliği tartışmalı veriler elde ediliyordu. Bu konulardaki verilerin kesinleşmesinin çok son- raları ortaya çıkmış olan Sümer uygarlığına dayan- dırılması, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanır? A) Sümerlerin bulunduğu Mezopotamya'nın önemli bir geçiş bölgesi olmasından B) Anadolu'da Sümerlerden önceki dönemde yaşa- yan insan olmamasından C) Sümerlerin Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslar'dan et- kilenmesinden D) İlk yazıyı Sümer uygarlığının bulmasından E Sümerlerin Tek tanrılı dine inanmalarından