Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

F Sürtünmeli yatay yüzeyde durmakta olan cisme, F kuvveti uygulanınca, harekete geçemiyor. Buna göre, 1. Cisme etki eden sürtünm

F
Sürtünmeli yatay yüzeyde durmakta olan cisme, F
kuvveti uygulanınca, harekete geçemiyor.
Buna göre,
1. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklü-
ğü F'dir.
II. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı
artırılırsa, sürtünme kuvveti artar.
III. Cisme

F Sürtünmeli yatay yüzeyde durmakta olan cisme, F kuvveti uygulanınca, harekete geçemiyor. Buna göre, 1. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklü- ğü F'dir. II. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı artırılırsa, sürtünme kuvveti artar. III. Cisme uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü artı- rılırsa, sürtünme kuvveti de artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve IL YT Deneme Sına E) 3. olay sonund racağı sağlıklı terebilir.