Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Falleten Ec Ed Cumhuriyet Dönemi Şiir (Millî ve Dini Du Ahmet Kutsi Tecer, memleket şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Aşık Veysel'

Falleten Ec
Ed
Cumhuriyet Dönemi Şiir (Millî ve Dini Du
Ahmet Kutsi Tecer, memleket şiirleriyle ön plana
çıkmıştır. Aşık Veysel'i edebiyatımıza katmıştır. Ülkü
11
dergisindeki yazılarıyla memleket edebiyatına katkısı
3
IV
olmuştur. Köşebaşı adlı şiir kitab

Falleten Ec Ed Cumhuriyet Dönemi Şiir (Millî ve Dini Du Ahmet Kutsi Tecer, memleket şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Aşık Veysel'i edebiyatımıza katmıştır. Ülkü 11 dergisindeki yazılarıyla memleket edebiyatına katkısı 3 IV olmuştur. Köşebaşı adlı şiir kitabı en önemli eserleri V arasındadır. Bu parçadaki numaralandırılmış ifadelerden han- gisinde bir bilgi yanlışı vardır? All B) IV C) III D) V EI