Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Fasikül -7 43456 Tax M ROZD ..... 5354EZ 4305 LADD Maya C) II ve III Mto 20 ce 2 W 21 D) I, II ve III 23555 ***... 100 212 …....

Fasikül -7
43456
Tax
M
ROZD .....
5354EZ 4305 LADD
Maya
C) II ve III
Mto
20
ce
2
W
21
D) I, II ve III
23555
***...
100
212
….....
47. Günümüzde kullanılan periyodik sistemin oluşumuna en büyük
katkı Rus Bilimci Dimitri Mendeleyev'e (Dimitri Mendeleyev, 183

Fasikül -7 43456 Tax M ROZD ..... 5354EZ 4305 LADD Maya C) II ve III Mto 20 ce 2 W 21 D) I, II ve III 23555 ***... 100 212 …..... 47. Günümüzde kullanılan periyodik sistemin oluşumuna en büyük katkı Rus Bilimci Dimitri Mendeleyev'e (Dimitri Mendeleyev, 1834- 1907) aittir. Mendeleyev, her element için bir kart hazırlayarak elin- deki tüm bilgileri bu kartlarda topladı. Bundan sonra, kartları atom kütlesi artışına göre yatay bir sıra hâlinde dizmeye başladı. Mendeleyev, yaptığı araştırmalar sonucunda birbiri altında olan elementlerin benzer özellikleri olduğunu keşfetti. Mendeleyev, her sekiz ya da on sekiz elementte bir, özelliklerin tekrarlandığını bul- du. Bu tekrarlarda bir atlama olduğunda büyük olasılıkla keşfedilmemiş bir elementin bazı özellikleri hakkında tahminlerde bulundu. Mendeleyev, 1869 yılında element tablosunu yayımladı. Yukarıda verilen bilgilere göre Mendeleyev ile ilgili, 7 Dimitri Mendeleyev (1834-1907) I. Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili öngörüleri hâlen geçerliliğini korumaktadır. II. Periyodik sistemin temelini oluşturmuştur hatta keşfedilmemiş elementlerin olduğunu bile dü- şünmüştür. III. Elementlerin belirli periyotlarla benzer özellikleri tekrarladıklarını keşfetmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? I ve Il B) I ve III