Soru:

FASIRUL 1. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldığı bir metne yer verilmiştir. Bu kelimeleri

FASIRUL
1.
Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldığı bir metne yer verilmiştir. Bu
kelimeleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.
Anlamlar
1-8: Söyleyiş.
9-12: Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına y

FASIRUL 1. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldığı bir metne yer verilmiştir. Bu kelimeleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz. Anlamlar 1-8: Söyleyiş. 9-12: Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse. 13-16: Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. 17-26: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenme- si, mesuliyet. Metin 13 Onun sunucu, leğitmen olarak Türk dilinin doğru, iyi, güzel kullanılması için verdiği emeği herkes bilir. Su- nuculuk gibi meslektekilerin dinleyicisine, seyircisine karşı sorumluluk taşıdığını bilirdi. Konuşurken doğru tonlamayı, telaffuzu çok iyi yapardı. Bu konudaki az sayıdaki ustalardan biriydi. 26 25 24 9 23 8. 10 8 3 11 2 22 4 6 12 21 5 13 20 15 14 19 16 17 18. ANAHTAR SÖZCÜK 18 16 9 3 Anlamları verilen kelimeler bulmacada belirtilen aralıklara yazıldığında anahtar sözcük aşağıdak lerden hangisi olur? A) B) K UL ULAK D) RAK OLT

Soru Çözümünü Göster