Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Fatih Kanunnamesi 2. «Ve her kimseye ki evladımdan saltanat müyesser ola, ka- rin-daşların, nizam-ı âlem için katl itmek münasip

Fatih Kanunnamesi
2.
«Ve her kimseye ki evladımdan saltanat müyesser ola, ka-
rin-daşların, nizam-ı âlem için katl itmek münasiptir. Ekseri
ule-ma dahi tecviz itmiştür. Anında amil olanlar"
(Saltanat oğullarımdan kime nasip olursa dünya düzeni
için kardeşl

Fatih Kanunnamesi 2. «Ve her kimseye ki evladımdan saltanat müyesser ola, ka- rin-daşların, nizam-ı âlem için katl itmek münasiptir. Ekseri ule-ma dahi tecviz itmiştür. Anında amil olanlar" (Saltanat oğullarımdan kime nasip olursa dünya düzeni için kardeşlerini öldürmesi uygundur ve âlimlerin çoğu da uygun bulmuştur.) " Bu hükmün benimsenmesinde; D merkezi otoriteyi güçlü tutmak, 11 taht kavgalarını önlemek, III. hanedanlar arası çekişmelere son vermek durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! C) I ve III 3) vell D) II ve III E)4, II ve III