Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

fazla başı- ktör- myö- örle- üçük ükle- r yö- yük- n bi- yö- gö- edir? ti 4-C Yanıt Yayınları 8. Dört farklı bilim araştırma mer

fazla
başı-
ktör-
myö-
örle-
üçük
ükle-
r yö-
yük-
n bi-
yö-
gö-
edir?
ti
4-C
Yanıt Yayınları
8. Dört farklı bilim araştırma merkezi ile ilgili aşağıdaki
dört kısa bilgi verilmiştir.
Başta Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan de-
neyler olmak üzere dene

fazla başı- ktör- myö- örle- üçük ükle- r yö- yük- n bi- yö- gö- edir? ti 4-C Yanıt Yayınları 8. Dört farklı bilim araştırma merkezi ile ilgili aşağıdaki dört kısa bilgi verilmiştir. Başta Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan de- neyler olmak üzere deneylerden elde edilen veriler ve deney sürecinde karşılaşılan sorunlara bulunan çözümler plazma fiziği, elektronik, nanobilim, bili- şim teknolojisi gibi alanlarda yeni çalışmaların ya- pılmasında etkili olmuştur. Nükleer enerjinin ülke yararına kullanımını sağlamak, bu enerjinin kullanımından kaynaklanabilecek rad- yasyonun neden olabileceği zararlı etkilerden ko- runmak için gerekli olan ilke ve esasları belirlemek görevleri arasındadır. Fransız Guyana'sında (Guyana) bir fırlatma üretim tesisi de yer alır. Skylab (Sıkaylab) Projesi kendine ait bağımsız uzay istasyonu projesidir. Çok ağır olan Skylab'ın parça- ları 1973'te insansız olarak uzaya yollanmış ve da- ha sonra astronotlar tarafından bu parçalar birleşti- rilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında bil- gi verilen araştırma merkezlerinden birinin kısa adı değildir? A) TAEK B) NASA C) ESA D) CERN E) ASELSAN 7-0 8-E TYT 5-E 6-C Maddelerin o yi oluşturan m Kütle m harfi ki birimi kilo Kütle; terazi 141 Kütlenin, yüyen ve Kazanımla lanılan; tor muştur. MEB kaza birim sist Cisimleri ifade kol ziynet eş lesi kilog TYT