Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Fotadiyotlar 6. Fotadiyotlar, işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren diyotlardır. Devrede bulunan diyot kendi oku yönünde a

Fotadiyotlar
6. Fotadiyotlar, işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren diyotlardır.
Devrede bulunan diyot kendi oku yönünde akım geçişini sağ-
larken, fotodiyot diyotun tam tersi özelliğe sahiptir. Üzerine ışık
düşürüldüğünde, fotodiyot kendi okunun ter

Fotadiyotlar 6. Fotadiyotlar, işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren diyotlardır. Devrede bulunan diyot kendi oku yönünde akım geçişini sağ- larken, fotodiyot diyotun tam tersi özelliğe sahiptir. Üzerine ışık düşürüldüğünde, fotodiyot kendi okunun tersi yönünde akım geçi- şine izin verir. Fotodiyot C K M Fotodiyot B. D L N F Şekildeki elektrik devresi özdeş fotodiyot, diyot ve lambalar ile kurulmuştur. Buna göre, 1. Aydınlık ortamda işık vermesine rağmen, karanlık ortamda işık vermeyen M lambasıdır. II. Karanlık ortamda ışık vermesine rağmen, aydınlık ortamda işık vermeyen N lambasıdır. III. L lambası her iki durumda da ışık vermez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız Ily C) I ve II D) I ve III EX, II ve III