Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Gerçeğin ve düşün belli bir dengede buluşturulduğu büyülü gerçek çi metinlerde, gereken dengeyi sağlamak için metinlerde gelenek

Gerçeğin ve düşün belli bir dengede buluşturulduğu büyülü gerçek
çi metinlerde, gereken dengeyi sağlamak için metinlerde geleneksel
anlatılar kullanılır. Ancak bu geleneksel anlatılar, modem anlatılarla
buluşturulurken geleneksel anlatılanın yapısında deği

Gerçeğin ve düşün belli bir dengede buluşturulduğu büyülü gerçek çi metinlerde, gereken dengeyi sağlamak için metinlerde geleneksel anlatılar kullanılır. Ancak bu geleneksel anlatılar, modem anlatılarla buluşturulurken geleneksel anlatılanın yapısında değişimler olur. Bu- yülü gerçekçi metinlerde fantastik ögeler gerçeğin yanında yer alır Ro- mandaki kahramanlar olağanüstü olaylar karşısında şaşırmaz. Şaşırtıcı olaylar okurlar için söz konusudur. Öte yandan bu durum okurlar için de kısa sürmektedir. Okur metnin mantığini anlar ve okurun şaşırma durumu azalır. Bu metinlerde anlatıcı fantastik unsurlar ile ilgili herhan- gi bir açıklama yapmaz. Büyülü gerçekçi romanlardaki dünya masal ve efsane başta olmak üzere geleneksel anlatı türlerinden yararlanılarak yaratılan, büyülü yanı bulunan bildiğimiz dünyadır ve burada yaşamın anlamlı gerçeklerinden uzaklaşılmaz. Bu nedenle Luis Leal, büyülü ger- çekçiliğin gerçekliğe karşı takınılan bir tavır olduğunu belirtir. NE Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Büyülü gerçekçi metinlerde gerçek ögelerle hayalî ögeler bir arada yer almaktadır. B) Okuyucular, büyülü gerçekçi metinleri okurken alışılmadık durumlar karşısında şaşkınlık göstermez. C) Fantastik ögelerin de yer aldığı büyülü gerçekçi metinlerde geleneksel anlatılardan yararlanılmaktadır. D) Büyülü gerçekçi metinler oluşturulurken masal, efsane gibi farklı metin türlerinden yararlanılmaktadır. E) Büyülü gerçekçi metinlerde anlatıcılar fantastik durumlarla ilgili bilgilendirme yapmamaktadır.