Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

gerçekleştirm 12. İslam tarihinde, Emeviler katı bir Arap milli- yetçiliği politikası izlerken Abbasiler bir üm- met devleti olm

gerçekleştirm
12. İslam tarihinde, Emeviler katı bir Arap milli-
yetçiliği politikası izlerken Abbasiler bir üm-
met devleti olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin bu
yöndeki uygulamalarından birisi değildir?
A) Önemli askeri görevlere Türk komut

gerçekleştirm 12. İslam tarihinde, Emeviler katı bir Arap milli- yetçiliği politikası izlerken Abbasiler bir üm- met devleti olmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin bu yöndeki uygulamalarından birisi değildir? A) Önemli askeri görevlere Türk komutanla- rin getirilmesi B) Mezhep birliğinin sağlanması C) Bütün Müslümanlara eşit davranılması D) Türk ve İranlı bilginlere medreselerde gö- rev verilmesi E) Avasım şehirlerine Türklerin yerleştiril- mesi