Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

giminal Uguosos tarinay" Bo 9. (1) Ritim, şiirsellik, dil yetkinliği ve çağrışım zenginliği ile bir öykü evreni kurmaya çalışıyo

giminal Uguosos tarinay" Bo
9. (1) Ritim, şiirsellik, dil yetkinliği ve çağrışım zenginliği
ile bir öykü evreni kurmaya çalışıyorum. (II) Bu ögele-
rin modern öykünün oldukça önemli özellikleri olduğu-
nu sanıyorum. (III) Geleneksel anlatılarımızdaki ruhu,

giminal Uguosos tarinay" Bo 9. (1) Ritim, şiirsellik, dil yetkinliği ve çağrışım zenginliği ile bir öykü evreni kurmaya çalışıyorum. (II) Bu ögele- rin modern öykünün oldukça önemli özellikleri olduğu- nu sanıyorum. (III) Geleneksel anlatılarımızdaki ruhu, modern anlatıların biçimiyle örtüştürerek yeni bir ya- pı inşası peşindeyim. (IV) Bu çağın atmosferine denk düşen bir biçim kaygısıyla parçalanmış, ayrı düşmüş çağdaşlarımla aynı yerde buluşmak istiyorum. (V) Öy- küde arayışım sürüyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle birleşik yapıdadır. B) II. cümle iki ögelidir.psd üüt nogü0sos .1! (8 C) III. cümlede çatı özelliği aranmaz. D) IV. cümle öge ortaklığı olan sıralı cümledir. E) V. cümlede özne vurgulanmıştır.