Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

GIRI Apagadaki kutucuklarda "Girig" unitesi ile ilgili 14. sorular cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harf

GIRI
Apagadaki kutucuklarda "Girig" unitesi ile ilgili 14. sorular cevapları bulunmaktadır. Buna
göre kutucuklarda yer alan harfleri boy burakılan yerlere yazarak soruları cevaplayın. (Soruları
birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
li

GIRI Apagadaki kutucuklarda "Girig" unitesi ile ilgili 14. sorular cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boy burakılan yerlere yazarak soruları cevaplayın. (Soruları birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.) limeler C sale Psikoloji Felsefe Hayal Gücü Kamus-1 Türki Divani Lügatit- Türk Içerik Dil Tarih hart. 1 Toplumsal Değişim Tahlil Teknoloji ve Sosyal Medya Psikiyatri S. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebiyatın yararlandığı bilimlerdir? ...........) 9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilimizin Batılı anlamdaki ilk sözlüğüdür? (..... 10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri bireylerin iç dünyalarını an- latmayı amaçlayan romancının yararlanacağı bilimlerdir? (..... .......) 11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk dilinin ilk sözlüğüdür? (........... 12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilin değişimine veya gelişi. mine katkı sağlayan unsurlardandır? e işe amaz. apar. anun saca 13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri psikoloji, psikiyatri, felsefe ve edebiyatı birbirine yaklaştıran ortak unsurlardır? (...... 14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebî bir eserde yararlanı- labilecek kavramlardır? 33