Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

gisi A) C) 10. Tabizm'e göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bu nun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizm'in tem

gisi
A)
C)
10. Tabizm'e göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bu
nun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizm'in
temel prensibi "iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapma.
yanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi ol
masını sağlam

gisi A) C) 10. Tabizm'e göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bu nun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizm'in temel prensibi "iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapma. yanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi ol masını sağlamak" olarak özetlenebilir. Taoizm'in ahlak anlayışı üç ana noktada toplanabilir. Bunlar; Basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak. Mütevazi olmak, nefsini gurur ve kibirden uzaklaştır. 3. in le m mak. g Bütün canlılara karşı merhametli olmak. y Buna göre Taoizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi- ne ulaşılabilir? S A) Mutlak sükunet ve rahatlik içinde dünyaya sırt çevi- ren bir hayat tarzına dayanmasına B) Yaşamın temel ilkelerini oluştururken dini prensiple- re daha az yer vermesine C) Evrendeki zıtlıklardan hareketle insan yaşamını açık lamaya çalışmasına D) Bütün canlıların kendi içlerinde taşıdıkları öze göre var olduğunu savunmasına E) İnsanların tutkularına uygun davranışlarda bulunul masının gerektiğine 82