Soru:

göster D) Akılcı ve özgürlükçü oluşu 8. Mustafa Kemal'in doğduğu XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde birlik yok

göster
D) Akılcı ve özgürlükçü oluşu
8.
Mustafa Kemal'in doğduğu XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde birlik yoktu. Öyle ki birbirinden
farklı bir müfredat uygulayan çok sayıda eğitim kurumu mevcuttu. Bu eğitim kurumları içerisinde dinî ağı

göster D) Akılcı ve özgürlükçü oluşu 8. Mustafa Kemal'in doğduğu XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde birlik yoktu. Öyle ki birbirinden farklı bir müfredat uygulayan çok sayıda eğitim kurumu mevcuttu. Bu eğitim kurumları içerisinde dinî ağırlıklı eğitim veren medreseler en yaygın olanıydı. Bunun yanı sıra Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azın- liklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları da bulunmaktaydı. Mustafa Kemal'in okuduğu askeri okullar ise dönemin en iyi eğitim veren çağdaş kurumları arasındaydı. Askeri okulların müfre- datı ülke sorunlarından haberdar olan ve yaşanılan bu sorunların çözümünde aktif olarak rol alacak vatansever öğrenciler yetiştirmek üzerine inşa edilmiştir. Buna göre, X Mustafa Kemal'in batılı tarzda bir eğitim aldığı, D. Farklı müfredata sahip okulların bulunmasının eğitimde kaliteyi ve çeşitliliği artırdığı, 41 Mustafa Kemal'in sorunlara karşı çözümcü olmasında aldığı eğitimin etkili olduğu, IV>ülke içindeki tüm eğitim kurumların modern bir anlayış çerçevesinde faaliyet yürüttüğü, çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A) I ve III B) II ve IV a) I, II ve III DII, III ve IV FENON

Soru Çözümünü Göster