Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

--- Halk edebiyatında divan edebiyatında ise nazım biçimi hikâye türünün özelliklerini yan- sıtan edebî ürünlerdir. Bu cümlede b

---
Halk edebiyatında
divan edebiyatında ise
nazım biçimi hikâye türünün özelliklerini yan-
sıtan edebî ürünlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) varsağı - kaside
B) mâni - gazel
C) hal

--- Halk edebiyatında divan edebiyatında ise nazım biçimi hikâye türünün özelliklerini yan- sıtan edebî ürünlerdir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) varsağı - kaside B) mâni - gazel C) halk hikâyesi - mesnevi D) destan - mesnevi E) semai - kaside 18.