Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

hangisi yanlıştır? A) Ledzcük yardımcı eylemle kurulmuş yapıca birleşik ey- lemdir. B sözcük belirtili isim tamlamasının tamlaya

hangisi yanlıştır?
A) Ledzcük yardımcı eylemle kurulmuş yapıca birleşik ey-
lemdir.
B
sözcük belirtili isim tamlamasının tamlayanidir.
C) sözcük dönüşlülük zaminid
DIV. Sözcük iyelik ve belirtme durum ok almış fillimaidir.
E) V. sözcük basit zamanlı, yapic

hangisi yanlıştır? A) Ledzcük yardımcı eylemle kurulmuş yapıca birleşik ey- lemdir. B sözcük belirtili isim tamlamasının tamlayanidir. C) sözcük dönüşlülük zaminid DIV. Sözcük iyelik ve belirtme durum ok almış fillimaidir. E) V. sözcük basit zamanlı, yapica balet eylemdir. A) I B) Birdenbire kipks Bu dört misra d 15. Tanzimat dönemi romani, Tanzimat Batılılaşmasının 1 11 ortaya çıkardığı alafranga züppe tipinin temel konu olarak seçmiştir. Bu romanlarda "birey" yoktur, "tip" var- dır. Bu konuda akla ilk gelen roman Ahmet Mithat'ın Felatun Bey ile Rakım Efendi'sidir. Felatun Bey 8) C) Şiirler, buluşma Ne siit kaldones ylimiz tüketi Savrulmaya ba ||| IV tüketime yönelik, yanlış Batılılaşma anlayışının örneği: Rakım Efendi ise Ahmet Mithat'ın idealize ettiği Osmanlı efendisidir. DUV D) V Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? E) V E Sisesi is bağla Her yüze ziy