Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Hayat Ağacı Efsanesi İlk insan, nereden geldiğini düşünmüş ve bu konuda gün geçtikçe kafasını yormaya başlamış. "Nasıl doğdum. n

Hayat Ağacı Efsanesi
İlk insan, nereden geldiğini düşünmüş ve bu konuda
gün geçtikçe kafasını yormaya başlamış. "Nasıl doğdum.
nasıl dünyaya geldim?" diye hep düşünür gezermiş. Artık
bir gün kendi kendine şöyle söylenmeye başlamış: "Eğer
gökten düşseydim o

Hayat Ağacı Efsanesi İlk insan, nereden geldiğini düşünmüş ve bu konuda gün geçtikçe kafasını yormaya başlamış. "Nasıl doğdum. nasıl dünyaya geldim?" diye hep düşünür gezermiş. Artık bir gün kendi kendine şöyle söylenmeye başlamış: "Eğer gökten düşseydim o zaman kar ve buzla örtülü ve buzdan bir insan olurdum. Güney, kuzey, doğu ve batı yönlerinden birinden gelseydim o zaman bende ağaçların ve çayırların izleri olur ve bunlar da rüzgârlarla uçuşurdu. Yok, yerin en derinliklerinden gelseydim elbette ki o zaman çamur ve toz içinde kalırdım!" İlk insan işte böyle düşüne düşüne kalakalmış. En so- nunda şu karara varmış: "Beni doğursa doğursa yine Büyük Ana Kübey Hatun doğurmuş olmalıdır. Çünkü onun içinde bulunduğu ağacın göğsünden sütler akar." Bu sebeple ilk insan hayat ağacının karşısına gitmiş ve şöyle demiş: "Be- ni doğuran ana sen olmalısın." Ağaç ilk insana, ilk insan da ağaca bakmış ve sonunda adam bu ağacın kendi annesi olduğunu anlamış ve şöyle demiş: "Ben yetim bir çocuk iken sen beni büyüttün! Ben küçük bir çocuk iken sen beni adam ettin!" 1. Yukarıdaki metinden yola çıkarak efsanenin tanımı- ni yapınız. 2. Efsane ile destan arasındaki farklılıkları yazınız.