Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

HIZ VE RENK 12. Rutherford deneyini daha iyi kavratabilmek için bir simü- lasyon programı tasarlayan fizik öğretmeni aynı noktad

HIZ VE RENK
12. Rutherford deneyini daha iyi kavratabilmek için bir simü-
lasyon programı tasarlayan fizik öğretmeni aynı noktada
duran X ve Y atomlarına aynı noktalardan gönderilen alfa
parçacıklarının izledikleri yörüngeler Şekil I de ve Şekil II
deki gi

HIZ VE RENK 12. Rutherford deneyini daha iyi kavratabilmek için bir simü- lasyon programı tasarlayan fizik öğretmeni aynı noktada duran X ve Y atomlarına aynı noktalardan gönderilen alfa parçacıklarının izledikleri yörüngeler Şekil I de ve Şekil II deki gibidir. X Atomu Helyum Parçacıkları Şekil I Y Atomu oblatamot munumbte ist sonop montal Helyum Parçacıkları Şekil II Bu simülasyon ile ilgili, 1. Şekil I de alfa parçacıkları daha hızlı fırlatılmıştır. II. X atomunun yükü Y atomundan daha küçüktür. III. X atomúnun yükü Y atomunun yüküne eşittir. verilenlerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 13. Sürtünmelerin öner O noktasından ser özdeş cisim eğik de simler M noktasına V= Cisimlerin M n duğuna göre C uzunluğuna or (Cisimlerin boy A) 3 B) 14. Hava ortamın nılarak yapıla ğundaki ekra aydınlık saç ışık kayna Buna gö 1. Yarık dinlik II. Kayr sını a III. Yarı! dinl yargıla (Suyun