Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

HIZLI TARAMA 7. Mustafa yaptığı proje sayesinde Güneş enerjisinden faydala- narak fotovoltaik pil aracılığı ile cep telefonunu ş

HIZLI TARAMA
7. Mustafa yaptığı proje sayesinde Güneş enerjisinden faydala-
narak fotovoltaik pil aracılığı ile cep telefonunu şarj etmekte-
dir.
- .
.
Mustafa'nın kullandığı Güneş pili ile ilgili;
Yapısında yarı iletken malzemeler kullanmıştır.
CH. Altern

HIZLI TARAMA 7. Mustafa yaptığı proje sayesinde Güneş enerjisinden faydala- narak fotovoltaik pil aracılığı ile cep telefonunu şarj etmekte- dir. - . . Mustafa'nın kullandığı Güneş pili ile ilgili; Yapısında yarı iletken malzemeler kullanmıştır. CH. Alternatif akım elde etmiştir. III. Yenilenebilir enerji kullanarak elektrik üretmiştir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III