Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

I 1 I 1 I I 32. • Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan bir yapıdır. Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitk

I
1
I
1
I
I
32.
• Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan
bir yapıdır. Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla
bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Çiçeğin güzel koku-
su, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli
maddeler, böceklerin dikka

I 1 I 1 I I 32. • Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan bir yapıdır. Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Çiçeğin güzel koku- su, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler, böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olur. • Bir çiçek duruyordu orda bir yerde Bir yanlışı düzeltircesine açmış; Gelmiş ta ağzımın kenarında Konuşur durur Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- bilir? A) İki farklı olgu aynı yönleriyle değerlendirilip ele alın- mıştır. B) Farklı türde metinler üzerinden aynı kavrama sanat- sal ve öğretici yönden yaklaşılmıştır. C) Aynı konuya benzer anlatım teknikleri kullanılarak yaklaşılmıştır. D) Aynı kavram üzerinden okuru düşündürmek amaç- lanmıştır. E) Farklı görüşlerin birbirlerini desteklediği gösteril- mektedir.