Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

I 3- a- er liği erin D 4. 1. 1924 Anayasası "Türkiye Devleti, bir cum- huriyettir." hükmüyle başlamıştır. Cumhuri- yeti koruma a

I
3-
a-
er
liği
erin
D
4. 1. 1924 Anayasası "Türkiye Devleti, bir cum-
huriyettir." hükmüyle başlamıştır. Cumhuri-
yeti koruma altına almak için de anayasa-
cılık tarihinde bir ilk olarak bu maddenin
değiştirilemeyeceği belirtilmiştir.
[12]
II. İkinci madd

I 3- a- er liği erin D 4. 1. 1924 Anayasası "Türkiye Devleti, bir cum- huriyettir." hükmüyle başlamıştır. Cumhuri- yeti koruma altına almak için de anayasa- cılık tarihinde bir ilk olarak bu maddenin değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. [12] II. İkinci maddesinde devletin dininin İslam ol- duğunu belirten anayasa, yargı yetkisini ba- ğımsız mahkemelere bırakmıştır. Egemenli- ğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu 1924 Anayasası, yasama ve yürütme yetkilerini TBMM'de toplamıştır. III. Anayasaya göre Meclis, yasama yetkisini doğrudan, yürütme yetkisini ise kendi seçti- ği cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu eliyle kullanacaktır. IV. Temel hakların düzenlenmesinde özgür- lükçü bir yaklaşım egemendir. Özgürlükler devlet, kamu ya da toplum çıkarları gerekçe gösterilerek sınırlandırılmamıştır: "Her Türk, hür doğar; hür yaşar. Hürriyet, başkasına zararlı olmayacak her türlü tasarrufta bulun- maktır." Buna göre 1924 Anayasası hakkında 1924 Anayasası hem demokratik bir ruha sahiptir hem de çoğunlukçu bir anlayışı yansıtır. Laik bir anayasa özelliği göstermişti stermişti II. III. Rejimin belirlendiği bir anayasa olarak uy- gulamaya konulmuştur. V hangileri söylenebilir? A)Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III 1,Il ve III