Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

i 6. Onlar için hayat güzel ve yaşanmaya değerdir. Ayrıntılar üzerinde durur ve bunlarla mutlu olurlar. Sadelik anlayışları onla

i
6. Onlar için hayat güzel ve yaşanmaya değerdir. Ayrıntılar
üzerinde durur ve bunlarla mutlu olurlar. Sadelik anlayışları
onları ölçü, ahenk ve söz sanatlarına karşı kayıtsız kalmaya
iter. Yerleşik bütün anlayışlara karşı çıkarlar. Toplumun alt
ve orta s

i 6. Onlar için hayat güzel ve yaşanmaya değerdir. Ayrıntılar üzerinde durur ve bunlarla mutlu olurlar. Sadelik anlayışları onları ölçü, ahenk ve söz sanatlarına karşı kayıtsız kalmaya iter. Yerleşik bütün anlayışlara karşı çıkarlar. Toplumun alt ve orta sınıfını önemserler. Bunun için halkın konuştuğu günlük dili, şiir dili haline getirirler. Geneli kapsayan, basit, herkesin anlayacağı bir şiir isterler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluğun temsilcilerinden biridir? A) Ahmet Muhip Dıranas B) Melih Cevdet Anday C) Ziya Osman Saba D) Orhan Seyfi Orhon E) Attila İlhan 7. Cumhuriyet döneminde Batılı, çağdaş bir içerikle halk ve tekke siirinin hicim olanaklarını kullanarak bireysel