Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

i 7 PALME YAYINEVİ 5. Sanatçı, roman yazmanın sanıldığı kadar kolay bir uğraş ol- madığını dil kullanımındaki titizlik ile bize

i
7
PALME
YAYINEVİ
5.
Sanatçı, roman yazmanın sanıldığı kadar kolay bir uğraş ol-
madığını dil kullanımındaki titizlik ile bize gösteriyor. İçinde ya-
şadığı toplumun kültürel özelliklerini ve yaşama bakış açısını
romanlarına başarıyla yansıtan yazar, aynı

i 7 PALME YAYINEVİ 5. Sanatçı, roman yazmanın sanıldığı kadar kolay bir uğraş ol- madığını dil kullanımındaki titizlik ile bize gösteriyor. İçinde ya- şadığı toplumun kültürel özelliklerini ve yaşama bakış açısını romanlarına başarıyla yansıtan yazar, aynı zamanda dünya in- sanının ortak duygularını da dile getiriyor. Hayranlık uyandıran her romanında yeni bir biçim, yeni bir kurgu, yeni bir anlatım deneyen sanatçının anlaşılması güç bir anlatımı vardır. Uzun bir tür olmasına rağmen yazar romanda özenle seçilmiş, az sözcükle çok şey anlatma becerisi sergiliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçının bir özelliği değildir? p A) Etkileyicilik B) Evrensellik C) Özlülük D) Özgünlük T E) Sadelik