Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

i, aç TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 30. Ihsan ona, (Ayşe'ye, olan aşkını anlatır. Bu aşkı Ayşe'ye de itiraf ettiğini, ona evlilik tekli

i,
aç
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
30. Ihsan ona, (Ayşe'ye, olan aşkını anlatır. Bu aşkı Ayşe'ye de
itiraf ettiğini, ona evlilik teklifinde bulunduğunu, Ayşe'nin ise
Izmir'e kim girerse onunla evleneceğini söylediğini belirtir.
Çünkü Ayşe için önemli olan millî

i, aç TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 30. Ihsan ona, (Ayşe'ye, olan aşkını anlatır. Bu aşkı Ayşe'ye de itiraf ettiğini, ona evlilik teklifinde bulunduğunu, Ayşe'nin ise Izmir'e kim girerse onunla evleneceğini söylediğini belirtir. Çünkü Ayşe için önemli olan millî mücadeledir, aşk ikinci plandadır. İhsan, Peyami'nin de Ayşe'ye duyduğu aşkın farkında olup bunu Peyami'ye de söyler. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur? A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük gruplarının árasına konur. B) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna konur. C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. D) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur. E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.