Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

I biçimleri özne abilir. u vardır? eleri kışı neden miştir. anlar 1 A) İsim-fiil B) Sifat-fiil C) Zarf-fiil Sifat-fiil ● 11 İsim

I biçimleri özne
abilir.
u vardır?
eleri kışı
neden
miştir.
anlar
1
A) İsim-fiil
B) Sifat-fiil
C) Zarf-fiil
Sifat-fiil
●
11
İsim-fiil
Zarf-fiil
İsim-fiil
İsim-fiil
aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir?
V
İsim-fiil
Sifat-fiil
Zarf-fiil
Sifat-

I biçimleri özne abilir. u vardır? eleri kışı neden miştir. anlar 1 A) İsim-fiil B) Sifat-fiil C) Zarf-fiil Sifat-fiil ● 11 İsim-fiil Zarf-fiil İsim-fiil İsim-fiil aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir? V İsim-fiil Sifat-fiil Zarf-fiil Sifat-fiil 111 Zarf-fiil Sifat-fiil İsim-fiil Sifat-fiil • İnsan dışı varlıklar kişileştirilmediği sürece çokluk eki almış olsalar bile yüklem tekil olur. Sifat ve isim tamlamaları aynı tamlanana bağlanmaz. Birden çok yüklemi olan cümlelerde ek fiilin yanlış kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallar dışında bir sebeple anlatım bozukluğu yapılmıştır? IV Sifat-fiil İsim-fiil Zarf-fiil Zarf-fiil A) Umutlar, bir insanın gönlünde yer bulduğunda insanı güzelleştirir, bir ülkeye yayıldığında hayatı anlamlandırırlar. B) Bu kitap hem edebî ve ilim konularında yazılması hem de yazarın hayatını anlatırken dönemi yansıtması bakı- mından yazın hayatımızda önemli bir yere sahiptir. C) Selim, eğitim ve sağlık konularında çok özenli ve başarılı ancak iş duygusal meselelere gelince hiç de bilinçli de- ğildi. D) Bütün hayatını öğrencilerinin ve gençlerin hayata doğru yerden bakmaları için harcamış ve dürüst olmayı edin- meleri gereken tek erdem olarak öğretmiştir. 191 8. Sınıf Türkçe