Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

I. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın İttifak Bloku'n- da savaşa girmesi; 1. II. Osmanlı'nın Çanakkale Cephesi'nde başarılı ol- mas

I. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın İttifak Bloku'n-
da savaşa girmesi;
1.
II.
Osmanlı'nın Çanakkale Cephesi'nde başarılı ol-
ması,
Osmanlı'nın Almanya'yla kara bağlantısının sağ-
lanması,
III. Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanması
128
sonuçlarından hangil

I. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın İttifak Bloku'n- da savaşa girmesi; 1. II. Osmanlı'nın Çanakkale Cephesi'nde başarılı ol- ması, Osmanlı'nın Almanya'yla kara bağlantısının sağ- lanması, III. Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanması 128 sonuçlarından hangilerini doğurmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III