Soru:

I qzCv Bir sığacın elektrik devresindeki işlevi ile ilgili, Gerilim değişimlerine karşı devreyi korur 0903 1. II. Radyo devreler

I
qzCv
Bir sığacın elektrik devresindeki işlevi ile ilgili,
Gerilim değişimlerine karşı devreyi korur
0903
1.
II. Radyo devrelerinde frekans ayarlamak için
kullanılır.
All. Elektriksel enerji depolar.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnı

I qzCv Bir sığacın elektrik devresindeki işlevi ile ilgili, Gerilim değişimlerine karşı devreyi korur 0903 1. II. Radyo devrelerinde frekans ayarlamak için kullanılır. All. Elektriksel enerji depolar. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II CI ve II E) I, II ve III Buna gö Üre olu 11. C 111

Soru Çözümünü Göster