%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrik Motorları ve Dinamolar Soruları

14. 20 sarıplık bakır bir telin içerisinden mıknatıs şekildeki gibi geçiriliyor.
Mıknatıs
B) 0,4
Led lamba
C) 1
→Bakır tel
DP
DE
D) 2
1
Bu hareket esnasında manyetik akı saniyede 0,2 Weber değiştiğine göre LED lambaya uygulanan gerilim kaç
V'tur?
A) 0,2
ve IV
02.19
E) 4
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
14. 20 sarıplık bakır bir telin içerisinden mıknatıs şekildeki gibi geçiriliyor. Mıknatıs B) 0,4 Led lamba C) 1 →Bakır tel DP DE D) 2 1 Bu hareket esnasında manyetik akı saniyede 0,2 Weber değiştiğine göre LED lambaya uygulanan gerilim kaç V'tur? A) 0,2 ve IV 02.19 E) 4
düz
ari
7
ce
ar
3
1. B
ÜNİTE
V
OB
JUN
OB
FİZİK
İndüksiyon EMK-
E) &K = EL > EM
M
fer.
Özdeş iletken K, M çubukları ile yalıtkan L çubuğu aynı
boydadır. Çubuklar şekillerde gösterildiği gibi düzgün B
manyetik alanlar içerisinde eşit ve sabit hız ile hareket et-
tirilmektedirler.
Buna göre, çubukların uçları arasında oluşan indüksi-
yon emk'leri Ek, & ve &M arasındaki ilişki nedir?
&K = EL = EM
B) &K = EM> EL
C) &K > EM> EL
D) &K > EL > EM
4.
İle
K
iç
ge
B
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
düz ari 7 ce ar 3 1. B ÜNİTE V OB JUN OB FİZİK İndüksiyon EMK- E) &K = EL > EM M fer. Özdeş iletken K, M çubukları ile yalıtkan L çubuğu aynı boydadır. Çubuklar şekillerde gösterildiği gibi düzgün B manyetik alanlar içerisinde eşit ve sabit hız ile hareket et- tirilmektedirler. Buna göre, çubukların uçları arasında oluşan indüksi- yon emk'leri Ek, & ve &M arasındaki ilişki nedir? &K = EL = EM B) &K = EM> EL C) &K > EM> EL D) &K > EL > EM 4. İle K iç ge B
I
qzCv
Bir sığacın elektrik devresindeki işlevi ile ilgili,
Gerilim değişimlerine karşı devreyi korur
0903
1.
II. Radyo devrelerinde frekans ayarlamak için
kullanılır.
All. Elektriksel enerji depolar.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
CI ve II
E) I, II ve III
Buna gö
Üre
olu
11. C
111
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
I qzCv Bir sığacın elektrik devresindeki işlevi ile ilgili, Gerilim değişimlerine karşı devreyi korur 0903 1. II. Radyo devrelerinde frekans ayarlamak için kullanılır. All. Elektriksel enerji depolar. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II CI ve II E) I, II ve III Buna gö Üre olu 11. C 111
3.
İletken halkalara, mıknatıslar şekillerdeki gibi yaklaştını-
lıyor ya da uzaklaştırılıyor.
S
N
K
A) Yalnız K
N
D) Yalnız L
00
S
Buna göre, halkalarda oluşan indüksiyon akımla-
rindan hangilerinin yönü doğru gösterilmiştir?
B) Yalnız M
N
C) L ve M
E) K ve L
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
3. İletken halkalara, mıknatıslar şekillerdeki gibi yaklaştını- lıyor ya da uzaklaştırılıyor. S N K A) Yalnız K N D) Yalnız L 00 S Buna göre, halkalarda oluşan indüksiyon akımla- rindan hangilerinin yönü doğru gösterilmiştir? B) Yalnız M N C) L ve M E) K ve L
Sürtünmesiz yatay bir düzlemde ilerleyen yüklü bir parçacığın,
düzgün elektrik alan içerisinde nasıl sapabileceğini tartışalım.
Fel Cbt
FAR+ T
60T
F
2
Aniso
2
(bergeteli
usin
fozio lue
eyni vurode
yetoyda aldığı
yanayoo
you fazla olup b
SO
ertansinansahin.com
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Sürtünmesiz yatay bir düzlemde ilerleyen yüklü bir parçacığın, düzgün elektrik alan içerisinde nasıl sapabileceğini tartışalım. Fel Cbt FAR+ T 60T F 2 Aniso 2 (bergeteli usin fozio lue eyni vurode yetoyda aldığı yanayoo you fazla olup b SO ertansinansahin.com
7.
?
0
T
Şekildeki ayarlanabilir ideal transformatörde çıkıştaki
iletken kol hareket ettirilerek transformatörün çıkış ge-
riliminin etkin değeri değiştirilebilmektedir. Devredeki
lambanın ışık şiddeti I, girişten çekilen güç P'dir.
Vp!
Giriş
INTO
A) Yalnız Aytaç
C) Aytaç ve Ekim
Çıkış
İletken
çubuk
Kol ok yönünde bir miktar çekilirse,
Aytaç: I artar.
Ekim: P azalır.
Sena: Lambanın üzerinden geçen akımın etkin değe-
rinin girişten çekilen akımın etkin değerine ora-
nı azalır.
hangi öğrencilerin yorumu doğru olur?
B) Yalnız Ekim
D) Aytaç ve Sena
E) Ekim ve Sena R
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
7. ? 0 T Şekildeki ayarlanabilir ideal transformatörde çıkıştaki iletken kol hareket ettirilerek transformatörün çıkış ge- riliminin etkin değeri değiştirilebilmektedir. Devredeki lambanın ışık şiddeti I, girişten çekilen güç P'dir. Vp! Giriş INTO A) Yalnız Aytaç C) Aytaç ve Ekim Çıkış İletken çubuk Kol ok yönünde bir miktar çekilirse, Aytaç: I artar. Ekim: P azalır. Sena: Lambanın üzerinden geçen akımın etkin değe- rinin girişten çekilen akımın etkin değerine ora- nı azalır. hangi öğrencilerin yorumu doğru olur? B) Yalnız Ekim D) Aytaç ve Sena E) Ekim ve Sena R
5. Elektriksel potansiyelin -10 volttan +10 volta kadar düzgün
olarak arttığı bir bölgede, bir proton potansiyelin sıfır olduğu
konumdan serbest bırakılıyor.
Bölgede sadece elektriksel kuvvetler etkin olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi proton serbest bırakıldıktan
sonrası için doğrudur?
A) -10 V potansiyelin olduğu yere doğru sabit hızla
ilerler.
B) -10 V potansiyelin olduğu yere doğru hızlanarak
ilerler.
C) 0 V potansiyelin olduğu yerde dengede olduğundan,
durumunu korur ve hareket etmez.
D) +10 V potansiyelin olduğu yere doğru sabit hızla
ilerler.
E) +10 V potansiyelin olduğu yere doğru hızlanarak
ilerler.
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
5. Elektriksel potansiyelin -10 volttan +10 volta kadar düzgün olarak arttığı bir bölgede, bir proton potansiyelin sıfır olduğu konumdan serbest bırakılıyor. Bölgede sadece elektriksel kuvvetler etkin olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi proton serbest bırakıldıktan sonrası için doğrudur? A) -10 V potansiyelin olduğu yere doğru sabit hızla ilerler. B) -10 V potansiyelin olduğu yere doğru hızlanarak ilerler. C) 0 V potansiyelin olduğu yerde dengede olduğundan, durumunu korur ve hareket etmez. D) +10 V potansiyelin olduğu yere doğru sabit hızla ilerler. E) +10 V potansiyelin olduğu yere doğru hızlanarak ilerler.
Elektromotor kuvveti & olan üreteç bağlı birbirine paralel
iletken levhalar arasındaki uzaklık d kadardır. Elektrik
yükü q olan noktasal parçacık K levhasından serbest
brakılınca L levhasına v hızıyla çarpıyor.
q
+
(D) ve III
d
E
V
Levhalar arasındaki d mesafesi azalırsa,
1. Parçacığın ivme büyüklüğü artar.
I.
II.
Parçacığın L levhasına çarpma hızı vartar.
III. Parçacığın L. levhasına ulaşma süresi azalır..
durumlarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
upel
Crivell
E) I, II ve III
Bi
ZE
ha
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Elektromotor kuvveti & olan üreteç bağlı birbirine paralel iletken levhalar arasındaki uzaklık d kadardır. Elektrik yükü q olan noktasal parçacık K levhasından serbest brakılınca L levhasına v hızıyla çarpıyor. q + (D) ve III d E V Levhalar arasındaki d mesafesi azalırsa, 1. Parçacığın ivme büyüklüğü artar. I. II. Parçacığın L levhasına çarpma hızı vartar. III. Parçacığın L. levhasına ulaşma süresi azalır.. durumlarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II upel Crivell E) I, II ve III Bi ZE ha
16. Yanda kalınlığı 10 cm olan, beyaz renkli şeritlerle oluştu-
rulmuş dikdörtgen biçimindeki tenis kortu verilmiştir. Beyaz
renkli şeritlerin arasında kalan dikdörtgensel bölgelerden eş
olanlar aynı harfle isimlendirilmiştir.
Beyaz şeritlerin arasında kalan yeşil renkli dikdörtgensel böl-
gelerin kenar uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
.A'nın kısa kenarı x 40 cm, uzun kenarı 2x + 22 cm'dir.
. B'nin uzun kenarı 4x - 53 cm'dir.
. C'nin kısa kenarı 2x + 18 cm'dir.
A
B) 72x² - 72
D
A
B
C) 72x² + 72
C
B
A
D
Buna göre beyaz renkli şeritler dâhil tenis kortunun yüzey alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 72x² - 144x + 72
A
D) 72x² + 144x + 72
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
16. Yanda kalınlığı 10 cm olan, beyaz renkli şeritlerle oluştu- rulmuş dikdörtgen biçimindeki tenis kortu verilmiştir. Beyaz renkli şeritlerin arasında kalan dikdörtgensel bölgelerden eş olanlar aynı harfle isimlendirilmiştir. Beyaz şeritlerin arasında kalan yeşil renkli dikdörtgensel böl- gelerin kenar uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. .A'nın kısa kenarı x 40 cm, uzun kenarı 2x + 22 cm'dir. . B'nin uzun kenarı 4x - 53 cm'dir. . C'nin kısa kenarı 2x + 18 cm'dir. A B) 72x² - 72 D A B C) 72x² + 72 C B A D Buna göre beyaz renkli şeritler dâhil tenis kortunun yüzey alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 72x² - 144x + 72 A D) 72x² + 144x + 72
1. Bir aküye bağlı elektrik motoru çalıştırıldığında motorun miline bağlı silindir dönerek m kütleli cismi yerden yu-
kan sabit hızla çıkanıyor.
mis nens
Silindir
Üreteç
Elektrik motoru
Buna göre sistemdeki enerji dönüşümleri sırası ile yazınız.
********
m
Yük
www.
2. Betül Enerji konusu ile ilgili bir deney düzeneği kurmuş ve deneyi sınıf arkadaşlarına anlatmaya başlamış. Oyun
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
1. Bir aküye bağlı elektrik motoru çalıştırıldığında motorun miline bağlı silindir dönerek m kütleli cismi yerden yu- kan sabit hızla çıkanıyor. mis nens Silindir Üreteç Elektrik motoru Buna göre sistemdeki enerji dönüşümleri sırası ile yazınız. ******** m Yük www. 2. Betül Enerji konusu ile ilgili bir deney düzeneği kurmuş ve deneyi sınıf arkadaşlarına anlatmaya başlamış. Oyun
7.
Tarık Bey metal olan çatal ve kaşık takımlarına gümüş kap-
lamacılığı yaparken akümülatörden yararlanıyor. Berk Bey
ise kaynak işlemi yaparken transformatörden yararlanıyor.
Buna göre, Tarık Bey ve Berk Bey, işlerini yaparken
kullandıkları akımların türü aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
Tarık Bey
A) Alternatif ya da Doğru
B) Alternatif
C) Doğru
D) Doğru
E) Alternatif
Berk Bey
Doğru
Alternatif ya da Doğru
Alternatif
Doğru
Alternatif
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
7. Tarık Bey metal olan çatal ve kaşık takımlarına gümüş kap- lamacılığı yaparken akümülatörden yararlanıyor. Berk Bey ise kaynak işlemi yaparken transformatörden yararlanıyor. Buna göre, Tarık Bey ve Berk Bey, işlerini yaparken kullandıkları akımların türü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Tarık Bey A) Alternatif ya da Doğru B) Alternatif C) Doğru D) Doğru E) Alternatif Berk Bey Doğru Alternatif ya da Doğru Alternatif Doğru Alternatif
1. genleşme katsayısı, V
II. Isi iletim katsayısı,
III. ÖZ IS)
niceliklerinden hangileri 2. bardağınkinden
kesinlikle büyüktür?
A) Yalnız I
D) I ve II
By Yalnız II
I ve III
D) ve Il
4. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerden tost
makinesinin çektiği akım, mikserin çektiği akımdan
daha büyüktür.
Buna göre bu durum tost makinesi ile mikserin;
I. elektrik enerjisini farklı tür enerjilere
dönüştürmesi,
II. dirençlerinin farklı olması,
III. verimlerinin farklı olması X
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Valnız III
E) II ve II
C) Yalnız-III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
1. genleşme katsayısı, V II. Isi iletim katsayısı, III. ÖZ IS) niceliklerinden hangileri 2. bardağınkinden kesinlikle büyüktür? A) Yalnız I D) I ve II By Yalnız II I ve III D) ve Il 4. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerden tost makinesinin çektiği akım, mikserin çektiği akımdan daha büyüktür. Buna göre bu durum tost makinesi ile mikserin; I. elektrik enerjisini farklı tür enerjilere dönüştürmesi, II. dirençlerinin farklı olması, III. verimlerinin farklı olması X durumlarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Valnız III E) II ve II C) Yalnız-III Diğer sayfaya geçiniz.
8.
Üzerlerinden i elektrik akımı geçen ve d doğrultusu etra-
fında dönebilen K, L ve M iletken tel çerçeveleri düzgün B
manyetik alanlarına şekillerdeki gibi yerleştirilmişlerdir.
d B
id
K
D) K ve L
d B
B) Yalnız L
M
Şekil-I
Şekil-II
Buna göre, hangi çerçevelerde, çerçevelerin merkez-
lerinden geçen d eksenine göre, net manyetik tork
oluşur?
A) Yalnız K
Şekil-III
C) Yalnız M
EYK
EYK, L ve M
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
8. Üzerlerinden i elektrik akımı geçen ve d doğrultusu etra- fında dönebilen K, L ve M iletken tel çerçeveleri düzgün B manyetik alanlarına şekillerdeki gibi yerleştirilmişlerdir. d B id K D) K ve L d B B) Yalnız L M Şekil-I Şekil-II Buna göre, hangi çerçevelerde, çerçevelerin merkez- lerinden geçen d eksenine göre, net manyetik tork oluşur? A) Yalnız K Şekil-III C) Yalnız M EYK EYK, L ve M Diğer Sayfaya Geçiniz.
4.
Düzgün B manyetik alanı içinde, yarıçapı r, sarım sayısı N, sarım
uzunluğu olan bir bobin Şekil - I'deki konumdan Şekil - Il'de-
ki konuma t saniyede getiriliyor.
F
K.
AVT
N
Şekil-I
L
B) N
B
l
C) B
α
Buna göre; K, L uçları arasında oluşan indüksiyon elekt-
romotor kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
N
K
Şekil-II
D) a
E) l
"11'
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
4. Düzgün B manyetik alanı içinde, yarıçapı r, sarım sayısı N, sarım uzunluğu olan bir bobin Şekil - I'deki konumdan Şekil - Il'de- ki konuma t saniyede getiriliyor. F K. AVT N Şekil-I L B) N B l C) B α Buna göre; K, L uçları arasında oluşan indüksiyon elekt- romotor kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? N K Şekil-II D) a E) l "11'
13.9.v
Soru 34:
ya da m
B. q. V =
LY
@?
= M
D) I ve II
-
E) B ya da m
T
T= 2711²
T. f = 1:
Şekildeki elektromıknatısın çevresine I, II ve III pusulala-
ri yerleştirilmiştir.
Elektromıknatısta i akımı dolaştığına göre, şekildeki
hangi pusulaların gösterdiği yön doğru çizilmiştir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve ill
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
13.9.v Soru 34: ya da m B. q. V = LY @? = M D) I ve II - E) B ya da m T T= 2711² T. f = 1: Şekildeki elektromıknatısın çevresine I, II ve III pusulala- ri yerleştirilmiştir. Elektromıknatısta i akımı dolaştığına göre, şekildeki hangi pusulaların gösterdiği yön doğru çizilmiştir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve ill
5.
Elektrik motoru ve dinamo ile ilgili;
1
I. Elektrik motoru, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dö-
1
nüştürür.
\"
Dinamo, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.
III. Dinamo, manyetik akının değişmesi sonucu elektrik akı-
mi üretir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
CI ve II
E) I, II ve 111
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
5. Elektrik motoru ve dinamo ile ilgili; 1 I. Elektrik motoru, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dö- 1 nüştürür. \" Dinamo, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. III. Dinamo, manyetik akının değişmesi sonucu elektrik akı- mi üretir. yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III CI ve II E) I, II ve 111