Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ie 200 12. Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir 1379 (Kötü asıllı -soysuz-birine ünifor

ie
200
12. Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir
1379
(Kötü asıllı -soysuz-birine üniforma soyluluk mu ve-
rir; eşeğe altın işlemeli semer vursan yine eşektir.)
Milyonlar çalan mesned-i izzette ser-efraz
Birkaç kuruş

ie 200 12. Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir 1379 (Kötü asıllı -soysuz-birine üniforma soyluluk mu ve- rir; eşeğe altın işlemeli semer vursan yine eşektir.) Milyonlar çalan mesned-i izzette ser-efraz Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir. (Milyonlar çalanlar yüksek ve şerefli mevkilere yük- seltilerek baş tacı edilir; birkaç kuruş çalan hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.) Bu parçada açıklamalarıyla verilen beyitler aşa- ğıdaki şairlerden hangisine aittir? A) Sinasi B Namık Kemal Ziya Paşa Recaizade Mahmut Ekrem Abdülhak Hamit Tarhan