Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

II. yapılacak reformları kolaylaştırmak, III. halkı yönetime katmak durumlarından hangilerini amaçladığı ileri sürülemez? A) Yal

II. yapılacak reformları kolaylaştırmak,
III. halkı yönetime katmak
durumlarından hangilerini amaçladığı ileri sürülemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
17. Dünyada yaşanan ilk küresel savaşa (1914-18) İtilaf Devletleri, 48.201.467 asker

II. yapılacak reformları kolaylaştırmak, III. halkı yönetime katmak durumlarından hangilerini amaçladığı ileri sürülemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 17. Dünyada yaşanan ilk küresel savaşa (1914-18) İtilaf Devletleri, 48.201.467 askerle katılmış ve bunların %46'sını kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin de içinde olduğu rakip grup ise 25.598.000 askerle savaşa katılmış ve bunların % 62.67'sini kaybetmiştir. Sırasıyla en fazla kaybı Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya, İngiltere, Osmanlı ve İtalya vermiştir. ulaşılamaz? Bu verilerden yola çıkarak A) Savaşa katılanların çoğunlukla Avrupalı devletler olduğu B) İtilaf Devletlerinin askerî açıdan sayısal üstünlüğünün bulunduğu C) Savaşların kazananlara da kaybedenlere de aynı sonuçları getirdiği D) Savaş sonunda büyük can kayıplarının yaşandığı EXOsmanlı Devleti'nin de uluslararası arenada yer aldığ alden hangisine E) II ve III EĞİTİM BAK 8. Aşağıdaki harita üzerinde ekvator yağmur ormanlarının görüldüğü yerler taranarak gösterilmiştir. Testler