Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

İki insan karşılaştığında selamlaşır. Selamlaşmanın insan ilişkilerindeki rolü büyüktür. Birbirini tanıyan iki kişi karşılaştığı

İki insan karşılaştığında selamlaşır. Selamlaşmanın insan ilişkilerindeki rolü büyüktür. Birbirini tanıyan iki kişi
karşılaştığında bu selamlaşma daha samimi olur. Bununla birlikte selamlaşma biçimleri toplumdan topluma
değişir. Tarih boyunca da insanlar b

İki insan karşılaştığında selamlaşır. Selamlaşmanın insan ilişkilerindeki rolü büyüktür. Birbirini tanıyan iki kişi karşılaştığında bu selamlaşma daha samimi olur. Bununla birlikte selamlaşma biçimleri toplumdan topluma değişir. Tarih boyunca da insanlar birbirlerini farklı biçimlerde selamlamışlardı. Gelenekler, yaşayış biçimi hatta nerede yaşadığımız bile selamlaşmamızı etkiliyor. İnsanlar birbirlerini farklı biçimlerde selamlıyorlar. Bunlardan günümüzde en yaygın olanı insanların karşılaştıklarında birbirinin elini sıkması. El sıkmanın kökünün çok eskilere dayandığı söyleniyor. Eski Mısır hiyerogliflerinde "vermek" fiili uzanmış el resmiyle gösteriliyordu. Buradan, selam vermek sözcüğünün de kısa sürede bu anlama büründüğünü görebiliriz. Bu metindeki sözcüklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A) "rol" ve "bürünmek" sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanılmamıştır. B) "hiyeroglif" ve "kök" sözcükleri terim anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. C) "değişmek" sözcüğü, "karşılıklı alıp vermek" anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. D) "etkilemek" sözcüğü "karşısındaki kişiyi kendi duygu ve istekleri doğrultusuna yöneltmek" anlamına gelecek şekilde kul- lanılmıştır.